Úpravy ve volnu po schválení

Změníl(a) 4 weeks ago - Věra Zálešáková

Potřebujete-li upravit žádost o volno nebo ji zrušit po té, co byla schválena, je postup mírně odlišný, než je tomu u neschvalované žádosti. Protože požadavek již byl zahrnut do plánu a nadřízený s ním počítá, je třeba mu dát najevo záměr volno zrušit nebo přesunout. Provedete to odesláním požadavku na zrušení plánovaného volna nadřízenému.

Postup při změně či zrušení schváleného volna

  1. Otevřete si stránku s kalendářem pro plánování volna Menu / Volno / Plánování volna.
  2. Klikněte na žádost, která je již schválená a přejete si ji změnit. Otevře se stránka s detaily žádosti a zde použijte tlačítko Požádat o zrušení schválení. Po odeslání žádosti o zrušení schválení obdrží schvalovatel e-mailovou notifikaci.
  3. Nyní počkejte, až nadřízený požadavek vyřídí. Jakmile se tak stane, žádost můžete upravit nebo smazat.


Jak hodnotíte článek?