Dlužné výživné

Změníl(a) - Martina Dufková

Dlužné výživné vzniká dlouhodobým neplacením alimentů. Může být součástí stejného rozhodnutí soudu o srážkách na výživné, případně zaslané samostatně.

Zadání dlužného výživného

Srážky prováděné na základě soudního rozhodnutí sráží zaměstnavatel z čisté mzdy zaměstnance. Aby se srážka ze mzdy realizovala ve výpočtu mzdy, musí být správně zaevidovaná na kartě zaměstnance.

Postup zaevidování výživného placeného srážkou ze mzdy:

  1. Jděte na Menu / Zaměstnanci / HR panel / výběr daného zaměstnance / Karta zaměstnance / záložka Zpracování mzdy / sekce Srážky ze mzdy.
  2. Novou srážku přidáte pomocí tlačítka Přidat srážku.
  3. Zadání nové srážky je členěno do několika oddílů:

Obecné informace

Složka mzdy - položku vyberte z roletky, ve které se přednabízí položky evidované v číselníku Mzdové složky.

Pro správný výpočet dlužného výživného vyberte typovou mzdovou složku evidovanou pod číslem 52001 - Dlužné výživné.

Datum doručení - zadejte datum doručení soudního rozhodnutí.

Datum nabytí právní moci - vložte datum nabytí právní moci, které bývá obvykle součástí soudního rozhodnutí.

Číslo smlouvy - vyplňte číslo jednací soudního rozhodnutí.

Období realizace

Realizovat od - obecně položka slouží k vyplnění data, od kterého se mají srážky ze mzdy realizovat. Datum bývá uvedeno v soudním rozhodnutí.

Realizovat do - položku nechte nevyplněnou.

Zařadit v měsících - realizace srážky je automaticky přednastavena na všechny měsíce v roce. V rámci zadávání srážky na výživné není potřeba nic přenastavovat.

Informace o výkonu rozhodnutí

Exekutor - informace o soudu (stejně jako o exekutorovi) se zadávají do číselníku exekutorů (Menu / Nastavení / Číselníky a nastavení / Personalistika nebo Mzdy / oddíl Instituce / číselník Exekutoři) a při zadávání srážky na výživné se v kartě vybírá z roletky. Tím se automaticky doplní informace o soudu, jeho adresa a kontakt.

Číslo rozhodnutí - zadejte číslo soudního rozhodnutí.

Platba

Způsob platby - údaj je možné zvolit z roletky (na účet, hotově, složenkou, do vnitrospořitelny, disketa ČS, na kumulovaný účet). V současné době bývá běžná platba na účet.

Bankovní účet – zadejte číslo účtu, kód banky, variabilní symbol, případně další údaje týkající se bezhotovostní platby.

Měsíční platba – položku nechte nevyplněnou.

Celková platba – zadejte celkovou částku dlužného výživného, která je uvedená na soudním rozhodnutí.

Částka pro určení poměru v 2. třetině – částku je nutné zadat z důvodu správného sražení při souběhu pohledávek výživného. Částka rozdělovaná v rámci druhé třetiny se nedělí mezi jednotlivé pohledávky výživného podle jejich časového pořadí, jak je tomu u jiných přednostních pohledávek, ale rozděluje se mezi ně podle výše běžného výživného. Doporučujeme zadat částku běžného měsíčního výživného, která poslouží k poměrnému rozdělení srážek dlužného výživného v rámci druhé třetiny.

Platby před realizováním – položku nechte nevyplněnou.

Celkem uhrazeno – položku nechte nevyplněnou.

Poznámka

Volně editovatelné pole, které slouží k evidenci různých poznámek a skutečností, které se daného soudního rozhodnutí týkají.

  1. Vše potvrďte tlačítkem Uložit.


Jak hodnotíte článek?