Převedení přesčasů do dalšího měsíce

Změníl(a) 7 months ago - Věra Zálešáková

Postup převedení přesčasů do dalšího měsíce

  1. V okně pro vyhodnocení docházky u údaje Hodiny navíc klikněte na odkaz Co s nimi? V tomto případě systém rozepíše přesčasy do jednotlivých dní.
  2. V zobrazeném okně zvolte, kolik hodin chcete převést do dalšího měsíce. Nabízí se maximální počet hodin, který lze převést. Stiskněte tlačítko Převést.
Pokud jste převedli např. 4 hodiny a chcete převést pouze 2 hodiny, postupujte stejným způsobem. V okně pro zadání hodin zadejte číslo 2. Místo 4 hodin se převedou 2 hodiny.

Převést hodiny navíc na přesčas lze zdůvodněním těchto hodin u jednotlivých dní.

Zrušení převodu přesčasů do dalšího měsíce

  1. V okně pro vyhodnocení docházky u popisku Hodiny navíc klikněte na odkaz Co s nimi?
  2. V zobrazeném okně zvolte 0. Pak se převod všech hodin do dalšího měsíce po stisku tlačítka Převést zruší.


Jak hodnotíte článek?