Proplacení pracovní cesty platebním příkazem

Změníl(a) 4 weeks ago - Ivana Hladká

V aplikaci plusPortal v modulu Pracovní cesty se nachází funkce pro proplácení cestovních náhrad a záloh na účet zaměstnance s možností vygenerování souboru s hromadnými platbami pro banku.

Proplácení pracovních cest na účet

  • Zaměstnanci musí mít v evidenci vedeny bankovní účty, na které je možné poukazovat platby cestovních náhrad. Může jít o stejné účty, na které se poukazují mzdy.
  •  U každé pracovní cesty účetní při kontrole vyúčtování zkontroluje / donastaví způsob proplacení „na účet zaměstnance“ a program stanoví termín splatnosti podle data ukončení cesty přičtením určité nastavitelné lhůty (dny).
  • Cesty, které budou mít nastaveny proplacení na účet, se budou průběžně shromažďovat v samostatném seznamu plateb, kde budou uvedeni jednotliví zaměstnanci a částky, které se mají poslat na jejich účty. Pokud má zaměstnanec k proplacení více cest, je zde zobrazen jedním řádkem s kumulovanou částkou.
  • Stejným mechanismem se proplácejí zálohy na cestovní výdaje. Účetní může u každé zálohy zvolit způsob proplacení, a pokud zvolí „na účet zaměstnance“, záloha se zahrne do souboru pro banku. Zálohy musí být pouze v CZK!
  • Účetní si tento seznam zobrazí a použije funkci pro vytvoření souboru pro banku. Tato funkce vytvoří soubor s pokyny pro platby a účetní si jej uloží do své stanovené složky.
  • Následně si účetní spustí bankovní aplikaci a zvolí zde funkci pro načtení plateb. Vybere z disku připravený soubor a ten načte do bankovní aplikace. Položky zde zkontroluje a podle uvážení upraví a odešle do banky. 

Nastavení bankovních účtů zaměstnavatele

V případě, že chcete cestovní náhrady zaměstnanců vyplácet na účet zaměstnance, je nutné nastavit účet zaměstnavatele v modulu Pracovní cesty (platné pouze v případě, že používáte modu Pracovní cesty bez modulu Mzdy). Nastavení provedete přes Nastavení / Číselníky a nastavení / Pracovní cesty / Pracovní cesty - nastavení / Způsob proplácení přidáním číslo(a) bankovního(ch) účtu(ů) zaměstnavatele, ze kterého budou náhrady propláceny, a také v jakém formátu bude soubor pro banku sestavován.


Jak hodnotíte článek?