Proplacení přesčasů či převedení hodin navíc do dalšího měsíce

Změníl(a) 6 months ago - Věra Zálešáková

V rámci měsíčního sledování plnění fondu jsou automaticky vyčísleny hodiny navíc. Počet hodin navíc je v případě pevné pracovní doby uveden u jednotlivých dní na stránce pro vyhodnocení docházky (v pravé části představující kalendář s detailními informacemi jednotlivých dní):

V případě pružné pracovní doby jsou zahrnuty do odpracované doby. Ve sloupci Navíc se neprojeví.

Program přísně rozlišuje mezi přesčasovou prací, která musí být nařízena nebo dohodnuta se zaměstnancem a napracováním poskytnutého volna.

Po uplynutí daného měsíce se provádí vyhodnocení plnění fondu a vyčíslení hodin navíc. V případě, že do konce měsíce zbývá několik dní a je jisté, že zaměstnanec nebude již přítomen (je na dovolené, pracovně neschopen, čerpá náhradní volno,...), lze docházku vyhodnotit do konce měsíce (prostřednictvím zaškrtávátka "vyhodnotit do konce měsíce"). V obou případech systém vyčíslí hodiny navíc a vedle údaje s počtem hodin navíc se objeví odkaz Co s nimi? :

Uvedením tohoto odkazu se systém ptá, co se bude dít s hodinami navíc (jestli je budete řešit nebo ne). V případě, že nic neuděláte, k hodinám se nevyjádříte, dáváte najevo, že hodiny navíc neřešíte. Nemusíte nic neuznávat. Systém v takovém případě s hodinami navíc nepočítá, nepřevede je do dalšího měsíce a "zahodí je". Hodiny navíc sice budou v docházce uvedeny, ale jsou pouze informativní, nikam se dále nepromítají.

Proklikem Co s nimi lze s hodinami navíc dále pracovat:

  • lze je převést do dalšího měsíce. Hodiny, které budou převedeny do dalšího měsíce, nebudou nikdy proplaceny s příplatkem. Jde čistě o převod hodin.

V měsíci, ze kterého se hodiny převádí bude uvedeno:

V následujícím měsíci jsou zobrazeny převedené hodiny:

  • lze je rozepsat na přesčasy. Systém pak od začátku měsíce najde volná místa a systém sám rozepíše přesčasy do jednotlivých dní, tak aby přesčasy vznikly:

Hodiny navíc se poníží o počet hodin rozepsaných na přesčasy a tyto se převedou do hodin přesčasů k čerpání nebo proplacení:

Takto rozepsané přesčasy se ještě neproplácí ve mzdě. Pokud je chcete proplatit, použijte tlačítko Proplatit. Přesčasové hodiny lze také čerpat náhradním volnem za přesčas.

Proplacené hodiny včetně příplatků se objeví v položce pro proplacení přesčasů a tyto se přenesou do mezd:

Pokud je neproplatíte, systém je bude nabízet k proplacení v dalších měsících, dokud neuplyne zákonná lhůta pro čerpání náhradního volna. Zákonnou lhůtu lze prodloužit.

V následujících měsících lze tedy přesčasové hodiny proplatit nebo čerpat náhradním volnem.

Funkce pro rozpis přesčasů je dostupná, pokud je v pravidlech pro vyhodnocení docházky nastavena kontrola fondu s periodou "měsíční" (údaj Plnění fondu kontrolovat = "měsíčně").
Potřebná oprávnění
Stránka pro vyhodnocení docházky je vedoucím dostupná pouze tehdy, pokud je roli vedoucího přiděleno oprávnění Docházka / Vyhodnocení docházky. Úpravy na stránce jsou podmíněny právem Docházka / Vyhodnocení docházky / Povolit úpravy docházky a převody hodin do dalších období pak právem Docházka / Vyhodnocení docházky / Převést hodiny do dalšího měsíce a právem Převést chybějící hodiny do dalšího měsíce. Pro zaměstnance je stránka pro vyhodnocení zpřístupněna, pokud je roli zaměstnance přiděleno oprávnění Docházka / Moje docházka. Úpravy na stránce jsou podmíněny právem Docházka / Moje docházka / Povolit úpravy docházky a převody hodin do dalších období pak právem Docházka / Vyhodnocení docházky / Převést hodiny do dalšího měsíce a právem Převést chybějící hodiny do dalšího měsíce.
Upozornění na situaci: zaměstnanec má v osobní složce v pravidlech přesčasů nastaveno 8 hod./týdně, max 150 hod./rok, ale v docházce se zobrazuje hláška o přečerpání přesčasových hodin. Tato situace nastává ve chvíli, kdy byla docházka již založená (otevřená), a poté se na osobní kartě nastavil limit přesčasů. Docházka, která byla už dříve (kdykoliv) otevřená, automaticky neaktualizuje nastavení z osobní karty a řídí se nastavením, které měla osobní karta při vzniku docházky. Situaci můžete vyřešit tak, že v docházce, kde máte hlášení o limitu přesčasů, zrušíte proplacení přesčasů a celou docházku smažete pomocí "křížku" na stránce pro vyhodnocení docházky. Poté, při novém otevření docházky, už bude nastavený limit z osobní karty v docházce viditelný. Po výmazu zůstanou v docházce uložené časy a zdůvodnění z modulu Volno. Ručně zapsaná zdůvodnění se smažou.


Jak hodnotíte článek?