Výchozí jazyk

Změníl(a) - Vladimír Koutný

Přihlašovací stránka, osobní dotazník nebo žádost uchazeče o místo jsou stránky, kde program nedokáže dopředu určit, v jakém jazyce uživatel komunikuje, protože se nemusí jednat o evidovaného uživatele. V takových případech program použije jazyk, který je nastaven pro celou aplikaci jako výchozí s tím, že uživatel si jej může na dané stránce změnit.

Výchozí jazyk je dán parametrem, jenž se nastavuje v souboru web.config. Soubor je umístěn ve složce webové aplikace na serveru IIS (obvykle c:/inetpub/wwwroot/plusportal). Parametr je umístěn v elementu appSettings, má název DefaultLanguage a jeho hodnota musí odpovídat konvencím pro označení jazykové verze v prostředí MS Windows:

<appSettings>
<add key="DefaultLanguage" value="cs-CZ.xml"/>
</appSettings>

Přípustné hodnoty proměnné:

  • čeština: cs-CZ.xml;
  • angličtina: en-GB.xml;
  • případně jiný jazyk, pokud jej máte instalován.

Výchozí jazyk se použije také v situacích, kdy uživatel nemá nastaven svůj preferovaný jazyk.


Jak hodnotíte článek?