Příprava navazujícího hodnocení

U každého hodnocení lze jednoduše přidat další období. Do něj se zkopíruje nastavení formuláře i nastavení hodnotitelů z minulého období.

Další období lze připravit takto:

  1. Z menu vyberte Hodnocení / Řízení hodnocení.
  2. Vyberte Hodnocení, ze kterého chcete generovat navazující období a volbou tlačítka "plus" u Hodnoceného období přidejte nové období.

  1. Zkontrolujte aktuálnost nastavení formuláře a případně proveďte změny.


Jak hodnotíte článek?