Zadat cestu dle spolucestujícího

Další možnost zjednodušení je v případě, že pracovní cestu absolvovali dva zaměstnanci – spolucestující. Je tedy nutné se domluvit, který zaměstnanec zadá cestu jako první, a který od něj cestu převezme.

Postup na převzetí pracovní cesty:

  1. Z menu vyberte Pracovní cesty / Moje cesty.
  2. Zvolte tlačítko Nová cesta.
  3. Vyberte z nabídky možnost Vyplnit dle spolucestujícího.
  4. Vyberte, kdo byl spolucestující a za jaké období chcete zobrazit jeho cesty.
  5. Vyberte, zda chcete převzít příkaz nebo převzít vše (pokud zvolíte převzít vše, tak se automaticky přebírá i schválení a již nebude příkaz odesílán ke schválení).
  6. Vyberte zaměstnance, kterému provádíte vyúčtování.
  7. Pokračujte běžným postupem k vyúčtování cesty.


Jak hodnotíte článek?