Nástup přijatého uchazeče

V rámci modulu Nábor můžete evidovat uchazeče a vyhodnocovat jejich postup výběrovým řízením. Pokud je uchazeč přijat, můžete využít osobní údaje, které jste doposud nasbírali v rámci náboru, pro založení osobní karty nového zaměstnance:

  1. Z menu vyberte Nábor / Uchazeči.
  2. Vyhledejte uchazeče a otevřete jeho kartu. Po rozhodnutí o ukončení výběrového řízení a přijetí uchazeče se změní stav na Přijat (ukončuje se výběrové řízení).
  3. Poté se zobrazí tlačítko Připravit nástup a po jeho stisknutí dojde k otevření Karty zaměstnance v Personální evidenci v modulu Zaměstnanci, kde můžete pracovat na doplnění údajů o zaměstnanci a připravit tak vše pro jeho nástup.

Dále pracujte v modulu Zaměstnanci:

  1. Z menu vyberte Zaměstnanci / HR panel.
  2. Stiskněte tlačítko Dokončit nástup.
  3. Pokračujte v zadání údajů nového zaměstnance.


Jak hodnotíte článek?