Úrovně vzdělání

Změníl(a) - Kamil

Kategorie oborů nebo-li úrovně vzdělání jsou v České republice rozlišeny jednopísmenným kódem KKOV, podle obtížnosti, s čímž souvisí délka studia a úroveň dosažené odbornosti. Písmeno je součástí kódu oboru (například 78-62-C/02) a je ho možné nalézt na každém novějším vysvědčení.

Číselník úrovní vzdělávání je předvyplněný a je dostupný z menu volbami Nastavení / Číselníky a nastavení / Personalistika / Úrovně vzdělání.


Jak hodnotíte článek?