Zařazení zaměstnance do zpracování mezd

Změníl(a) - Martina Dufková

Jakmile dojde k potvrzení nástupu zaměstnance a vyplnění potřebných údajů pro výpočet a zpracování mezd v kartě zaměstnance, je možné zařadit zaměstnance do zpracování mezd.

Program umožňuje dva způsoby zařazení zaměstnanců do zpracování mezd:

  • z karty zaměstnance (využití převážně u jednotlivých zařazení/nástupů zaměstnance)
  • hromadně

Z karty zaměstnance

Do zpracování mezd je možné zařadit konkrétního zaměstnance přímo z jeho osobní karty (Zaměstnanci / HR panel). Zaměstnanec, u kterého není rozhodnuto o zařazení do mezd, má u záložky Zpracování mzdy piktogram dvou červených otazníků.

Zařazení do mzdy provedete pomocí tlačítka Zařadit, které je dostupné ze záložky Zpracování mzdy / sekce Zpracování mzdy.

Program provede kontrolu a je-li vše v pořádku, zařadí zaměstnance do zpracování mezd. V opačném případě program upozorní v kartě na nedostatky, které je potřeba vyřešit, a to piktogramem červeného vykřičníku po levé straně karty přímo u záložky, kde je potřeba nedostatek odstranit. O jaký nedostatek se jedná, zjistíte z kontextové nápovědy při najetí myší na červený vykřičník.

Po odstranění nedostatku lze pokus o zařazení zaměstnance do zpracování mezd opakovat. Jakmile se to povede, signalizace zmizí.

Hromadné zařazení

Pokud je potřeba zařadit do zpracování mezd více zaměstnanců najednou, lze k tomu využít hromadnou akci, která je dostupná volbami z menu Mzdy / Měsíční zpracování / Kontrola zaměstnanců / tlačítko Hromadné úpravy / Změnit zařazení do zpracování mezd. Detailní postup na hromadné zařazení je popsán v tomto článku.

O tom, že se v aktuálně zpracovávaném období nachází smlouva nezařazená do zpracování mezd, budete také upozorněni v rámci měsíčního zpracování mezd během kontroly zaměstnance.


Jak hodnotíte článek?