Kratší pracovní doba

Změníl(a) - Vladimír Koutný

Zaměstnavatel a zaměstnanec se mohou dohodnout na kratší pracovní době, než je stanovená týdenní pracovní doba. Zaměstnanci pak přísluší mzda nebo plat odpovídající kratší pracovní době (zkrácený úvazek).

Využíváte-li možnosti sjednat u některých zaměstnanců kratší pracovní dobu, je potřeba pro ně mít připraven odpovídající typ pracovní doby v číselníku Pravidla docházky. Ta se nijak neliší od standardní pracovní doby kromě toho, že v rozvržení směn se musí použít směny se zkrácenou délkou. Pokud používáte modul Docházka, nezapomeňte ke každé nové směně přiřadit přestávku v číselníku Rozvrhy přestávek.

Potřebujete-li některému zaměstnanci přiřadit pracovní dobu s kratším úvazkem, např. 20h týdně, je třeba si nejprve připravit směnu o délce 4h, stanovit její počátek a konec (např. od 8:00 do 12:00). Následně je možné zavést pracovní dobu (nazvanou např. "Zkr. 4h od 8:00") pro zaměstnance s polovičním úvazkem, kteří pracují od 8:00 do 12:00 a vytvořit pro tuto dobu pravidelné rozvržení směn, ve kterém se rozvrhne výše uvedená směna.

V osobní kartě zaměstnance pak vyberte na záložce Pracovní poměr v sekci Pracovní doba zkrácenou pracovní dobu.

Máte-li více zaměstnanců s kratší pracovní dobou, kdy každý pracuje v jiném časovém úseku (jeden od 8:00 do 12:00, jiný od 7:00 do 13:00 a podobně), je potřeba mít pro každý typ kratšího úvazku odpovídající typ směny a odpovídající typ pracovní doby s odpovídajícím rozvržením zkrácených směn.


Jak hodnotíte článek?