Co jsou pravomoci

Změníl(a) - Vladimír Koutný

Některá přístupová práva umožňují jejich držiteli něco schvalovat nebo něco učinit za někoho. Příkladem je oprávnění "schvalovat docházku" či "podat vyúčtování cesty za někoho". Společnou charakteristikou těchto přístupových práv je, že mohou být uplatněna jen vůči "někomu". V plusPortalu se tato přístupová práva nazývají pravomoci.

Pokud některému uživateli přidělíte oprávnění typu pravomoc, tak samotné přidělení tohoto oprávnění mu ještě neumožní používat nějakou funkci. Musí být současně definován výčet zaměstnanců, vůči kterým může danou pravomoc uplatnit.

Program nabízí několik způsobů, jak definovat skupinu "podřízených zaměstnanců", vůči kterým lze uplatnit některou pravomoc:

  • skupina může být sestavena individuálně z libovolných zaměstnanců;
  • skupina může být udržována automaticky podle organizační struktury a vztahů nadřízenosti a podřízenosti mezi pracovními pozicemi;
  • jako skupina podřízených pro nějakou pravomoc může být vybrán dočasně sestavený tým, např. pro nějaký projekt.


Jak hodnotíte článek?