Notifikace a e-mailová upozornění

V rámci modulu Nábor lze nastavit několik notifikací, které mají za úkol upozorňovat náboráře a zadavatele výběrového řízení.

  • Pokud je v číselníku modulu Nábor (Nastavení / Číselníky a nastavení / Nábor / Nábor - nastavení / Obecné) zaškrtnuta nabídka Odeslat upozornění zodpovědnému personalistovi i zadavateli při vyjádření k uchazeči, bude zaslán notifikační e-mail zodpovědnému personalistovi i zadavateli v případě, že se uživatel vyjádří k uchazeči.
Notifikace se neodešle tomu, kdo odpověď napsal, ani pokud je zadavatel nebo zodpovědný personalista.
  • V případě nastavení zpřístupnění dokumentace (nasdílení) uchazeče jiným zaměstnancem, dojde k zaslání e-mailu s upozorněním tomuto zaměstnanci.
  • V seznamu Uchazeči, při nabídnutí uchazečů k posouzení zadavateli výběrového řízení, se odesílá souhrnný e-mail obsahující všechny nabídnuté uchazeče a odkazy na jejich karty.
  • V kartě uchazeče je možnost vytvořit upomínku k uchazeči, která se zapíše do kalendáře na nastavený den a čas. Tato zpráva bude odeslána na primární e-mail přihlášeného uživatele. Upomínka se vytvoří pomocí tlačítka Vytvořit upomínku.


Jak hodnotíte článek?