Typy směn

Změníl(a) - Vladimír Koutný

Při rozvrhování směn v kalendáři během definice pracovní doby, potřebujeme nastavit směny v jednotlivých dnech. Typy používaných směn se udržují v číselníku typů směn.

Potřebná oprávnění
Pro manipulaci s číselníkem typů směn je třeba mít oprávnění Nastavení / Číselníky a nastavení / Pracovní doba / Typy směn. Je třeba současně zaškrtnout Nastavení / Číselníky a nastavení / Volno, pokud je číselník využíván v rámci Volna (případně jiné moduly, v rámci kterých typy směn zadáváte (Pracovní cesty, Docházky, Mzdy)).

Číselník směn je dostupný v rámci modulů Volno, Pracovní cesty, Docházka a Mzdy.

Číselník typů směn není dostupný mezi číselníky pro personalistiku, přestože i zde je sekce Pracovní doba. Pro potřeby personalistiky však postačí pouze seznam rozvrhů bez rozložení směn. To platí i v případě pracovních cest, pokud nepožadujete rozlišení doby strávené na cestě a doby výkonu pracovní činnosti během pracovní cesty.

Číselník je dostupný v hlavním menu volbou položek Nastavení / Číselníky a nastavení / Volno nebo Docházka nebo Mzdy podle toho, který modul používáte. Na stránce číselníků pro daný modul pak vyhledejte oddíl Pracovní doba a použijte číselník Typy směn.

Číselník typů směn se dodává již naplněný několika základními typy směn. Můžete si je upravit (ikona tužky s papírem na konci řádku) nebo smazat (ikona křížku na konci řádku) nebo podle nich doplnit další směny.

V číselníku je také jedna atypická důležitá směna nazvaná Volno. Nemá počátek ani konec a její délka je nulová. Při vytváření rozložení směn se používá pro pokrytí dnů pracovního klidu.

Zavedení nové směny

Postup je vysvětlen na příkladu přidání odpolední směny od 14:00 do 22:00:

  1. Otevřete číselník typů směn, např. z ovládacího menu: Nastavení / Číselníky a nastavení / Volno nebo Pracovní cesty nebo Docházka nebo Mzdy, podle modulu, který používáte. Ve stránce s číselníky modulu vyberte v oddíle Pracovní doba číselník Typy směn.
  2. V seznamu klikněte na ikonku pro přidání nového řádku.
  1. Ve stránce pro zadání směny vyplňte potřebné údaje. Postupujte přitom dle pokynů níže a pokynů ve stránce.

Zkratka - jde o název směny, v údaji je vhodné zachytit charakteristiku směny (např. "R 8, 7:00-15:30" nebo "Ranní od 7:00, 8h").

Část dne - definice části dne, kterou směna pokrývá, z roletky je možné vybrat ráno, odpoledne nebo noc (jako noční směna je v plusPortale definovaná směna, která je přes půlnoc).

Délka - zde je potřeba nadefinovat délka směny v hodinách (čistá doba bez přestávky).

Při pevné pracovní době - určete začátek a konec směny. Délka směny se nemusí rovnat rozdílu mezi jejím koncem a počátkem, protože mezi těmito časy může být jedna nebo více přestávek, které se do délky směny nezapočítávají. Umístění přestávky ve směně není součástí definice směny, ale určuje ji Rozvrhy přestávek.

Při pružné pracovní době / Práce možná od-do - umožníte-li některým zaměstnancům pracovat v režimu pružné pracovní doby, je potřeba u každé směny také stanovit volitelnou a fixní část. Směna pro pružný provoz musí mít současně i pevný počátek a konec, který se použije v případě celodenních překážek v práci.

Krácení dovolené - v případě, že zaměstnanec neodpracuje celou směnu z důvodu čerpání dovolené, je potřeba zadat počet dnů, které se odečtou z nároku na dovolenou

Půl dne - do tohoto pole zadejte počet hodin, které budou považovány za neodpracované v případě, že zaměstnanec čerpá v den, kdy je předepsána tato směna půl dne dovolené.

Jeden a půl dne - zadejte počet hodin, které budou považovány za neodpracované v případě, že zaměstnanec čerpá v den, kdy je předepsána směna jeden a půl dne dovolené.

Začátek noční směny - u noční směny, která je přes půlnoc, je potřeba zadat kdy tato směna začíná. Může začínat večer v den, kdy je směna plánovaná a trvat do následujícího dne (vyberte z roletky Směna začíná "dnes večer") nebo může začít už předchozí den večer a trvat do rána dne, kdy je plánovaná (vyberte z roletky Směna začíná již "včera večer")

Barva - pro rozlišení směn v kalendářích je vhodné každé směně přiřadit odlišnou barvu.

Nepoužívat - zakliknutím check-boxu nepoužívat zajistíte, že směna se již nebude nabízet ve výběru směn. V číselníku ale zůstane nadále zobrazená.

Rozdělit směnu na přelomu měsíce - pokud směna spadá do více měsíců, lze hodiny na přelomu měsíce rozdělit půlnocí do obou měsíců.

Popis - lze vložit upřesňující popis směny, případně k ní vložit poznámku. Rozsah textu je max. 150 znaků.

  1. Nakonec vše uložte tlačítkem OK.
Pokud v systému nastavíte novou směnu, je potřeba jí v číselníku Rozvrhy přestávek přiřadit přestávky, které do ní má systém zařazovat.


Jak hodnotíte článek?