Implementační postup modulu Pracovní cesty

Změníl(a) - Martina Dufková

V rámci implementace modulu Pracovní cesty je potřeba projít následující kroky:

  1. Všem rolím (Zaměstnanec, Vedoucí pracovník, Účetní,...) přiřadit potřebná práva, viz článek Přidělování oprávnění zaměstnancům.
  2. Projít základní nastavení a nastavit fungování modulu dle vašich preferencí: Menu / Nastavení / Číselníky a nastavení / Pracovní cesty / Pracovní cesty - nastavení.
  3. Doplnit číselníky modulu Pracovní cesty: Nastavení / Číselníky a nastavení / Pracovní cesty.
  4. Schvalovatelům nastavit pravomoci pro schvalování žádosti vybraným zaměstnancům viz článek Nastavení pravomocí.
  5. Určit místo na disku, kde se budou vytvářet složky s dokumentací k jednotlivým výdajům. Toto nadefinujete v Menu / Nastavení / Správa konfigurace / Umístění. Zda zadejte kořenovou složku, kam se budou ukládat jako přílohy dokumenty vkládané všemi uživateli.


Jak hodnotíte článek?