Změna hesla pro PDF soubory

Změníl(a) - Lucie Mácová

Jako heslo pro PDF soubory bývá nejčastěji použito RČ zaměstnance. Toto heslo se využívá např. pro zobrazení výplatního lístku nebo ELDP.

Heslo je možné změnit. Tuto změnu provedete ji v kartě zaměstnance, na záložce Přístup na portál, v sekci Heslo pro PDF soubory.

Po uložení se bude zadané heslo (i RČ zaměstnance) zobrazovat vždy jen jako 4 tečky a to z toho důvodu, aby na první pohled nebyl vidět skutečný počet znaků hesla: