Oddělení

Změníl(a) - Martina Dufková

Oddělení je základním stavebním prvkem organizační struktury. Může se jednat o odbor, úsek, divizi, oddělení, atd. Důležité je si uvědomit, že oddělení nemusí spadat pod jednoho konkrétního zaměstnavatele (pokud jich evidujete více), ale na oddělení se mohou prolínat pozice různých zaměstnavatelů, stejně tak jako pozice různých poboček.

Přístup na stránku Oddělení je z menu volbami Organizace / Oddělení.

Stránka má formu seznamu, kam je možné jednotlivá oddělení (organizační jednotky) přidávat (pomocí stejnojmenného tlačítka umístěného nad seznamem), měnit (pomocí ikony pro editaci umístěné na konci každého řádku seznamu) nebo mazat (pomocí ikony křížku umístěné na konci každého řádku seznamu).


Jak hodnotíte článek?