Evidence nemocenských dávek

Změníl(a) - Martina Dufková

Evidence nemocenských dávek

Mzdová účtárna je povinna evidovat případy čerpání nemocenských dávek (nemocenská, ošetřovné, peněžitá pomoc v mateřství, otcovská poporodní péče, vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství, dlouhodobé ošetřovné). Program je proto vybaven evidencí, ve které lze zapisovat jednotlivé případy a ke každému případu vést potřebné doklady, na základě kterých probíhá proplácení dávek. Tato evidence je dostupná volbami Menu / Mzdy / Nemocenské dávky.

Stránka pro evidenci případů čerpání nemocenských dávek je rozdělena do několika částí:

Lišta pro nastavení filtrů

S nemocenskými dávkami se pracuje vždy v konkrétním měsíčním období. Nové případy je možné zadávat do aktuálního období, případně o jeden měsíc dopředu. Zadávání nemocenských dávek k měsíci, který následuje po aktuálně zpracovávaném období má určitá specifika:

  • doklady, které budou zadané o měsíc dopředu (jak z avíz, tak ručně) budou mít údaj o proplacení ve mzdě zadaný skutečně k tomuto budoucímu měsíci (nebudou se tedy nijak proplácet v aktuálním období). Zároveň bude platit, že po uložení budou mít doklady nulové hodnoty (hodiny, náhrady...).
  • k přepočtu/vyčíslení výše uvedených dokladů dojde automaticky při uzávěrce měsíčního období. Po provedené uzávěrce budou tedy dané doklady ve stavu, jako by se v právě otevřeném novém období schválily či ručně zadaly.
  • při zadávání dokladu o proplacení či ukončení do budoucího období se pro dávky typu Nemoc či Karanténa (vzniklé v aktuálním či starším období) ověří, zdali existuje doklad o pokračování ke konci aktuálního období a pokud neexistuje, tak se automaticky vytvoří.

Dále je možné v záhlaví stránky vybrat společnost, pro kterou případy čerpání nemocenských dávek zpracováváte (v případě holdingu). Rozsah zpracování lze omezit pro konkrétní mzdovou účetní nebo vybrané oddělení. Po pravé straně lišty je umístěna ikona pro přepnutí do číselníků mezd.

Lišta pro výběr zaměstnance

Výběr zpracovávaných případů v daném období je možné zúžit na vybraného zaměstnance. V případě, že k zaměstnanci ještě není evidovaný žádný případ, je možné vytvořit nový. V opačném případě si zobrazíte všechny případy zvoleného zaměstnance.

Záložky

Na stránce pro evidenci nemocenských dávek jsou dále k dispozici tři záložky - Případy, Avíza a Chybějící případy.

První záložka Případy ukazuje všechny případy čerpání nemocenských dávek, které probíhají nebo zasahují do zvoleného měsíčního období. Podrobný popis práce s případy naleznete zde.

Na záložce Avíza se soustřeďují oznámení o pracovní neschopnosti od ČSSZ (tzv. eNeschopenky). Podmínkou pro stahování eNeschopenek je nahrání komerčního certifikátu do plusPortalu. Podrobný popis práce s avízy naleznete zde.

Třetí záložka Chybějící případy je dostupná pouze v případě, že provozujete také modul Volno. Může nastat situace, kdy si do modulu Volno zaměstnanec vloží pracovní neschopnost (nemoc, OČR), ale mzdová účetní nemá o této pracovní neschopnosti v evidenci případů čerpání nemocenských dávek žádný záznam. V takovýchto případech se právě na záložce Chybějící případy zobrazí seznam zaměstnanců, u kterých k této situaci došlo.

Filtrační dlaždice a seznam zaměstnanců

Dle zvolené záložky se zobrazí seznam zaměstnanců s filtračními tlačítky, případně funkčními tlačítky, které dále umožňují práci s nemocenskými dávkami.

Kde všude je možné najít informaci o pracovní neschopnosti

O evidovaných nemocenských dávkách můžete být v plusPurtalu informování z různých míst modulu Mzdy:

  • výše popsaná evidence pracovních neschopností dostupná volbami Menu / Mzdy / Nemocenské dávky / záložka Případy
  • při kontrole podkladů během zpracování měsíčních mezd (Menu / Mzdy / Měsíční zpracování / záložka Zpracování podkladů). V přehledu podkladů z evidencí plusPortalu je vidět počet neschopenek, které se váží ke zpracovávanému období, a to včetně toho, v jakém se nachází stavu. Zelená barva znázorňuje počet případů nemocenského pojištění, které pro období pokračují nebo byly ukončeny. Červená barva znázorňuje počet případů, které pro zpracovávané období nemají doklad o pokračování a zároveň nebyly ukončeny. Žluté ukazují počet případů, které obdobím prochází a zároveň u nich chybí příloha k žádosti.
  • v detailu výpočtu mzdy vybraného zaměstnance (Menu / Mzdy / Měsíční zpracování / záložka Zpracování mezd), kde je v levém panelu vidět odkaz na neschopenky. Pokud zaměstnanec má ve zpracovávaném období evidovanou pracovní neschopnost, je zde vidět počet případů, který zároveň funguje jako proklik do evidence případů pracovní neschopnosti daného zaměstnance.

Reporty k nemocenským dávkám

K evidenci nemocenských dávek se váží dva důležité reporty:

Doklady o čerpání dávek nemocenského pojištění

Report je dostupný volbami Menu / Mzdy / Přehledové reporty mezd / Doklady o čerpání dávek NP. Tento report nabízí přehled o všech dokladech vyhotovených v rámci evidence dávek nemocenského pojištění ve zvoleném období. Kromě základního zobrazení je možné zvolit zobrazení Rejstřík nemocenských dávek, který slouží pro kontroly ČSSZ.

Podklady pro kontrolu práce neschopných

Report je dostupný volbami Menu / Mzdy / Ke stažení / Podklady pro kontrolu práce neschopných. V tomto reportu je zobrazen výpis práce neschopných zaměstnanců s podklady pro kontrolu, jako jsou např. stanovené vycházky zaměstnance. Report bude obsahovat data pouze v případě, že se využívá stahování eNeschopenek. Při ručním pořizování dokladů není možné tento report využívat.


Jak hodnotíte článek?