Opis dřívější cesty

Často se stává, že opakovaně cestujete do stejného města, ke stejnému zákazníkovi apod. Systém umožňuje tento druh pracovní cesty "opsat" z cest dřívějších.

Postup:

  1. Jděte na Menu / Pracovní cesty / Moje cesty.
  2. Zvolte tlačítko Nová cesta.
  3. Vyberte z nabídky možnost Opsat dřívější cestu.
  4. Vyberte, komu provádíte vyúčtování.
  5. Vyberte, kterou cestu v historii opsat.
  6. Zadejte datum konání nové cesty.
  7. Vyberte, zda chcete opsat příkaz nebo celou cestu s průběhem (pokud zvolíte opsat cestu i s průběhem, tak se automaticky přebírá i schválení a již nebude příkaz odesílán ke schválení).
  8. Pokračujte běžným postupem k vyúčtování cesty.


Jak hodnotíte článek?