Verze 4.02.33 (vystavená 8.2.2024)

Změníl(a) - Marie Jelečková

Základní modul

Změna při vytváření souborů typu PDF

Byla provedena výměna knihovny, která zajišťuje vytváření souborů typu PDF v aplikaci plusPortal.

Upozornění pro správce:

Soubory *.pdf jsou nyní vytvářeny pomocí knihovny SelectPDF místo původní iTextSharp. Je třeba zajistit vymazání souboru iTextSharp.dll z adresáře bin pro aplikaci plusPortal.

Aktualizace knihoven třetích stran

Byly aktualizovány knihovny třetích stran pro odesílání emailů a knihovna poskytující kryptografické algoritmy a protokoly.

Seznam aktualizovaných knihoven:

MailKit na verzi 4.3.0 - Knihovna zajišťující odesílání emailů

MimeKit na verzi 4.3.0 - Knihovna zajišťující odesílání emailů (závislá knihovna)

BouncyCastle.Cryptography na verzi 2.2.1 - Knihovna poskytující kryptografické algoritmy a protokoly (závislá knihovna)

Personalistika

Nastavení pro zachování pravomocí nadřízeného pro zaměstnance s ukončeným pracovním poměrem

Do nastavení personalistiky (Menu / Nastavení / Číselníky a nastavení / Personalistika / Personalistika – nastavení / Zapnutí a vypnutí funkcí) byla přidána volba Zachovat pravomoci nadřízeného po odchodu zaměstnance, která umožňuje zachování pravomocí nadřízeného pro zaměstnance s ukončeným pracovním poměrem.

Hlášení cizinců na ÚP

Bylo upraveno zobrazení údajů, které se týkají Dokladu pro povolení k práci ("Číslo", "Platí od", "Platí do", "Vydal") dostupné na kartě zaměstnance (Menu / Zaměstnanci / Personální evidence / Karta zaměstnance) na záložce Cizinec v sekci Pracovní povolení. Tyto údaje se nyní dají vyplnit pro všechny druhy pracovního oprávnění včetně případů, kdy pracovní povolení není požadováno.

Informace o dokladu pro povolení k práci byly doplněny i do náhledu sekce Pracovní povolení.

Bylo upraveno i zobrazení voleb po kliknutí na tlačítko Možnosti v seznamu cizinců (Menu / Zaměstnanci / Hlášení cizinců).

Menu se otevírá vlevo od kurzoru myši a již nepřesahuje okraj stránky.

Docházka

Úprava naplánované úlohy pro automatické zpracování (výpočet) docházky

V naplánovaných úlohách (Menu / Nastavení / Správa konfigurace / Naplánované úlohy) lze nastavit automatické zpracování (výpočet) docházky. V případě použití naplánované úlohy „Vyhodnocení docházky (saldo-terminál)“ docházelo na přelomu měsíce k problému s vyhodnocením posledního dne. To bylo způsobeno tím, že v mnoha případech je spouštění této úlohy naplánováno až po půlnoci a úloha spouští přepočet docházky pro aktuální den. Z toho důvodu byla upravena naplánovaná úloha „Vyhodnocení docházky (saldo-terminál)“ tak, že první den každého měsíce spustí přepočet docházek pro předchozí i aktuální měsíc.

Odstranění nežádoucí hlášky ve vyhodnocení docházky

Ve vyhodnocení docházky zaměstnance (Menu / Docházka / Vyhodnocení docházky / docházka konkrétního zaměstnance / v okně Ovladače volba Zdůvodnit absenci) se již při zdůvodnění absence po stisknutí klávesy ENTER nezobrazuje nežádoucí chybová hláška.

Delegace pravomocí pro vyhodnocení docházky

Bylo zajištěno, aby při delegování pravomocí pro vyhodnocení a schvalování docházky (Menu / Můj tým / Delegování pravomocí) systém zachoval nastavení přístupových práv podle účtu náhradního schvalovatele. V případě, že je náhradnímu schvalovateli delegována vlastní docházka (nebo i v případě, že má povolené vyhodnocovaní vlastní docházky ve svých pravomocech na osobní kartě), řídí se nastavení přístupových práv na stránce Moje docházka podle přístupových práv pro stránku "Vyhodnocení docházky". Delegování vyhodnocení a schvalování docházky neumožní schválit docházku na vyšší úrovni, než má delegovaný vedoucí (náhradní schvalovatel) nastavenou v číselníku Schvalovatelé docházky.

Mzdy

Oprava stahování dat do Excelu v přehledu po výpočtu povinného podílu OZP

Bylo opětovně zprovozněno stahování dat do Excelu u těchto voleb v sekci Fond pracovní doby a odpracované hodiny v hlášení OZP ročního zpracování mezd (Menu / Mzdy / Roční zpracování / Hlášení OZP / sekce Fond pracovní doby a odpracované hodiny):

• libovolné tlačítko Zobrazit podrobnosti / ikona „Stáhnout data do souboru XLSX“;

• libovolné tlačítko Zobrazit podrobnosti / tlačítko Zobrazit podrobnosti / ikona „Stáhnout data do souboru XLSX“.

Propisování mzdových složek pro DoPP a DoPČ

Mzdové složky Proplacená dovolená a Přečerpaná dovolená se dle pravidel propisují do mzdy (Menu / Mzdy / Měsíční zpracování / Zpracování mezd) i pro dohody (DoPP, DoPČ). Pravidla jsou stejná jako pro smlouvy HPP:

• proplacená dovolená se vkládá pouze v měsíci ukončení poměru;

• přečerpaná dovolená se vkládá v měsíci ukončení poměru a v prosincovém období.

Externí mzdy

Úprava výběru období při sestavení položek pro mzdy

U volby Menu / Externí mzdy / Položky pro měsíční mzdy / tlačítko Sestavit položky za období byly nahrazeny nabídky pro výběr měsíce a pro výběr roku:


Jak hodnotíte článek?