Verze 4.02.01 (vystavená 27.9.2022)

Opakované upozornění: Při aktualizaci na verzi 4.01.00 program zachová stávající nastavení přístupových práv k jednotlivým částem osobní karty, ale nepřidává některá nově zavedená přístupová práva. Proto je vhodné po aktualizaci zkontrolovat sady práv v oblasti nastavení přístupu k osobní kartě a případně je nastavit.
Upozorňujeme, že prohlížeč Internet Explorer již není plně podporován a aplikace plusPortal nemusí pracovat správně. Doporučujeme nasadit jiný prohlížeč např. Microsoft Edge.

Mzdy

 • Je umožněno zadávat nemocenské dávky (Mzdy / Nemocenské dávkyo jeden měsíc dopředu. Dosud nebylo možné zadávat doklady k nemocenským dávkám k datu po konci aktuálně zpracovávaného měsíčního období. Nyní je tedy tato podmínka zmírněna a lze zadávat doklady k měsíci, který následuje po aktuálně zpracovávaném měsíčním období.
  Platí, že:
  • doklady, které budou zadané o měsíc dopředu (jak z avíz, tak ručně) budou mít údaj o proplacení ve mzdě zadaný skutečně k tomuto budoucímu měsíci (nebudou se tedy nijak proplácet v aktuálním období). Zároveň bude platit, že po uložení budou mít doklady nulové hodnoty (hodiny, náhrady...).
  • k přepočtu/vyčíslení výše uvedených dokladů dojde automaticky při uzávěrce měsíčního období. Po provedené uzávěrce budou tedy dané doklady ve stavu, jako by se v právě otevřeném novém období schválily či ručně zadaly.
  • s ohledem na zadávání dokladů dopředu byla zanesena nová kontrola, aby zadávání těchto dokladů bylo skutečně jen k měsíci, který následuje po aktuálně zpracovávaném měsíci (ne tedy více do budoucnosti). Kontrola se provádí jak při schvalování avíz, tak při ručním zadání.
  • při zadávání dokladu o proplacení či ukončení do budoucího období se pro dávky typu Nemoc či Karanténa (vzniklé v aktuálním či starším období) ověří, zdali existuje doklad o pokračování ke konci aktuálního období a pokud neexistuje, tak se automaticky vytvoří.
 • V souvislosti s přihlašováním/odhlášením zaměstnance u zdravotní pojišťovny byly provedeny následující úpravy:
  • v kartě zaměstnance (Zaměstnanci / Personální evidence / osobní karta vybraného zaměstnance / záložka Pojištění, důchody / sekce Zdravotní pojištění) se nyní hlášení na ZP zobrazují dle zaměstnance a společnosti. Pokud má zaměstnanec dvě smlouvy u stejné společnosti, tak se pro každou smlouvu zobrazí totožná hlášení na ZP.
  • pokud se při potvrzení nové smlouvy zjistí, že zaměstnanec je již přihlášen na ZP ze starší smlouvy, tak se nová přihláška na ZP negeneruje;
  • pokud se při ukončení poměru zjistí, že existuje jiná smlouva zaměstnance (vyjma DoPP, DoPČ, učně) u dané společnosti ve stavu "Aktivní", "Přerušen" či "Připravuje se" s datem nástupu <= (ukončení poměru + 1 den), tak se odhláška již negeneruje;
  • pokud se při zařazení nové smlouvy do mezd zjistí, že zaměstnanec byl již přihlášen z jiné smlouvy u dané společnosti, tak již není přihláška vyžadována.
 • U žádostí o potvrzení podaných zaměstnancem bez zpřístupnění výsledného potvrzení zaměstnanci (Mzdy / Vystavit potvrzení) byla přidána možnost ručního nastavení stavu žádosti na "Vyřízeno". Řeší se tím situace, kdy si zaměstnanec požádá o potvrzení, které nakonec účetní vyřeší jinou cestou (např. předá vytištěné potvrzení přímo zaměstnanci) a nechce tak zpřístupnit potvrzení online. Při takovém označení žádosti jako vyřízené se uživateli zobrazí potvrzovací okno s možností zadání poznámky.
 • Byly provedeny úpravy při zadávání vyrovnávacího příspěvku do nemocenských dávek (Mzdy / Nemocenské dávky):
  • při zadání dávky pro vyrovnávací příspěvek se již nevyžaduje jako povinný údaj zadání čísla legitimace (menu Mzdy / Nemocenské dávky – nová dávka);
  • byly doplněny legislativní podklady pro vyrovnávací příspěvek;
  • při editaci nemocenských dávek je umožněn souběh vyrovnávacího příspěvku s jiným druhem dávky dané pracovní smlouvy.
 • Bylo upraveno automatické generování hlášení o změně při změně jména nebo při změně trvalé adresy. Pro pracovní poměry typu HPP a STAO se nyní hlášení o změně jména a adresy vytvoří vždy – bez ohledu na existenci přihlášky na ČSSZ v aplikaci plusPortal (daný zaměstnanec byl např. přihlášen v původním systému).
 • Byl opraven výpočet neodpracovaných hodin v dokladu o proplacení u případu nemocenského pojištění (Mzdy / Nemocenské dávky) se zadanými odpracovanými hodinami první den nemoci, kdy danému dokladu předchází doklad o zahájení, který však byl zadán v minulém mzdovém období.

Stravenky

 • Byla provedena úprava sestavení stravenek (Externí mzdy / Vyúčtování stravenek), která zajistí sestavení v kratším čas.


Jak hodnotíte článek?