Delegování pravomocí

Změníl(a) 2 months ago - Vladimír Koutný

Jestliže má některý uživatel přiděleny pravomoci, může je po dobu své nepřítomnosti rozdělit mezi jiné zaměstnance, kteří jej v dané záležitosti budou zastupovat. Delegování lze provést v různých situacích:

Přímo z menu programu je možné zvolit funkci Můj tým / Delegování pravomocí (pokud máte oprávnění k delegování pravomocí).

Details
Stránka pro delegování pravomocí je přístupná pouze tehdy pokud je přiděleno příslušné právo Nastavit náhradního schvalovatele za (Můj tým / Delegování pravomocí / Nastavit náhradního schvalovatele za). To umožní delegovat pravomoc za kohokoliv. Bez tohoto práva může uživatel delegovat pravomoc pouze za sebe.

Veškeré žádosti, které budou spadat do období, kdy je aktivní náhradní schvalovatel, budou dostupné jak původnímu, tak i náhradnímu schvalovateli. Stejně tak budou zasílány oběma schvalovatelům e-maily.


Jak hodnotíte článek?