Delegování pravomocí

Změníl(a) - Vladimír Koutný

Jestliže má některý uživatel přiděleny pravomoci, může je po dobu své nepřítomnosti rozdělit mezi jiné zaměstnance, kteří jej v dané záležitosti budou zastupovat.

Postup pro nastavení delegování pravomocí:

  1. Z menu vyberte Můj tým / Delegování pravomocí (pokud máte oprávnění k delegování pravomocí).
Details
Stránka pro delegování pravomocí je přístupná pouze tehdy pokud je přiděleno příslušné právo Nastavit náhradního schvalovatele za (Můj tým / Delegování pravomocí / Nastavit náhradního schvalovatele za). To umožní delegovat pravomoc za kohokoliv. Bez tohoto práva může uživatel delegovat pravomoc pouze za sebe.
  1. Pomocí ikony "plus" nad seznamem přidáte náhradního schvalovatele.
  2. Vyplňte potřebné údaje - schvalovatel, náhradní schvalovatel, datum od kdy a do kdy bud pravomoc delegována a o jakou pravomoc se jedná (schvalování volna, schvalování cest, vyhodnocení docházky, schvalování docházky, schvalování výdajů).
  3. Vše potvrďte tlačítkem OK.

Veškeré žádosti, které budou spadat do období, kdy je aktivní náhradní schvalovatel, budou dostupné jak původnímu, tak i náhradnímu schvalovateli. Stejně tak budou zasílány oběma schvalovatelům e-maily.

U delegování „vyhodnocení docházky“ a „schvalování docházky“ nerozhoduje pro viditelnost cizích pravomocí zvolené datum, ale nastavený měsíc (tzn. pokud jste k těmto pravomocím zvolili termín od 18.3. do 22.3., budou dostupné náhradnímu schvalovateli celý březen).

Delegováním pravomocí nebudou na náhradního schvalovatele přenesena práva pro schválení/vyhodnocení. Práva musí náhradnímu schvalovateli nastavit administrátor oprávnění. Delegováním přejde na náhradního schvalovatele/zpracovatele pouze seznam zaměstnanců, vůči kterým lze uplatnit právo.


Jak hodnotíte článek?