Kontrola více průchodů

Změníl(a) - Lucie Mácová

Systém kontroluje při vyhodnocení docházky situace, kdy má více průchodů v sekvenci stejné parity. Pokud se tak stane, dojde k vyjmutí průchodu s duplicitní paritou z vyhodnocení docházky.

V měsíčním přehledu docházky byla doplněna ikona s nápovědou upozorňující na případné vyjmuté průchody:

Ikona křížku - upozornění na vyjmutí průchodu/ů ze pracování vyhodnocení vlivem předchozího / následujícího průchodu se stejnou paritou.

Příklad měsíčního přehledu docházky:

Příklad detailu dne:

Vyřazené průchody jsou zapsány v detailu dne šedou barvou a lze je editovat pomocí odkazu Upravit časy.

Vyřazení zajistí opravu průchodů v situacích, kdy docházelo k chybnému čipování na konci nebo v průběhu měsíce. Poslední den minulého měsíce, který končil příchodem, zasahoval do vyhodnocení aktuálního měsíce a byla nutná oprava v datech. Nyní stačí opravit parity pouze v aktuálním měsíci. Dále pokud si například zaměstnanec zapomněl v průběhu měsíce označit odchod, nepřeruší se mu vyhodnocení následujících dnů.


Jak hodnotíte článek?