Implementační postup modulu Hodnocení

Změníl(a) - Marie Jelečková

V rámci implementace modulu Hodnocení je potřeba projít následující kroky:

  1. Všem rolím (Personalista, Vedoucí, Zaměstnanec...) nastavte potřebné sady přístupových práv, viz článek Přidělování oprávnění zaměstnancům.
  2. Zkontrolujte, případně doplňte jednotlivé číselníky v modulu Hodnocení (Nastavení / Číselníky a nastavení / Hodnocení).


Jak hodnotíte článek?