Srážky ze mzdy v plusPortalu

Změníl(a) - Martina Dufková

Srážky ze mzdy jsou dobrovolným či nedobrovolným odvodem části čisté mzdy, platu nebo jiného příjmu dalšímu subjektu. Mohou být provedeny pouze na základě písemné dohody o srážkách ze mzdy nebo k uspokojení závazků (dluhů) zaměstnance.

Druhy srážek

Srážky dle jejich charakteru můžeme dělit na:

 • srážky na základě dohody (např. srážky za stravné, za užívání služebního bytu, srážky sloužící k náhradě škody způsobené zaměstnancem, placení výživného).
 • srážky na základě nařízené exekuce (způsob provedení exekuce, soudního výkonu rozhodnutí, daňové exekuce či správní exekuce).

Evidence srážek

Srážky ze mzdy se evidují v osobní kartě zaměstnance v záložce Zpracování mezd / sekci Srážky ze mzdy.

Evidence má formu seznamu, ve kterém je zobrazen přehled nařízených srážek, ostatních srážek, ale také stálých plateb (např. příspěvek na penzijní připojištění, životní pojištění). V seznamu jsou zobrazeny jak probíhající srážky a příspěvky, tak i ty ukončené (v seznamu údaj "Probíhá v období" může nabývat tedy hodnoty Ano/Ne, což označuje probíhající/ukončenou srážku či příspěvek). Zadané srážky je možné editovat nebo odstranit. Novou srážku zadáte pomocí tlačítka Přidat srážku.

Jedním z údajů, který je potřeba při zadávání nové srážky definovat, je složka mzdy.

Pro správné fungování výpočtu u nařízených srážek je nutné vybírat z přednastavených typových složek mzdy.

Mzdové složky pro nařízené srážky:

 • 52100 - Srážka výkonu rozhodnutí (přednostní)
 • 52102 - Srážka výkonu rozhodnutí (nepřednostní)
 • 52200 - Pohledávky (přednostní)
 • 52201 - Pohledávky (nepřednostní)
 • 52205 - Nezabavitelná částka - jiný plátce (použití v případě, že SSZ zašle zaměstnavateli informaci o uplatnění části nezabavitelné částky z dávky nemocenského pojištění zaměstnance).
 • 52300 - Přikázání jiné peněžité pohledávky (slouží k zabavení všech ostatních příjmů a nároků vyplacených zaměstnanci, může se jednat např. o přeplatek z ročního zúčtování daně).

Postup zadávání insolvenčních srážek, exekučních srážek a dlužného výživného je pro svoje specifika detailně popsán v samostatných článcích.

Měsíční zpracování mezd

U zaměstnanců s exekuční srážkou mzdy svítí v rámci měsíčního zpracování žlutá signalizační šipka, která upozorňuje na srážku, která ještě není zcela sražená.

Potvrzení o srážkách

Potvrzení o srážkách se sestavuje z poslední spočítané mzdy. Postup na jeho vystavení je následující:

 1. Z menu vyberte Mzdy / Vystavit potvrzení.
 2. Nový dokument vložíte pomocí tlačítka Vytvořit dokument.
 3. V nově otevřeném editačním okně vyberte z roletky zaměstnance a typ potvrzení Potvrzení o srážkách.
 4. Vše potvrďte tlačítkem OK.

Reporty

Mzdová účetní může jako podklad pro kontrolu srážek využít následující report:

 1. V menu zvolte Mzdy / Ke stažení.
 2. Vyberte typ reportu Podklady srážek.
 3. Zadejte potřebný měsíc, rok, mzdovou účetní a vše potvrďte tlačítkem OK.
 4. Report obsahuje informace o základní nezabavitelné částce zaměstnance, minima zaměstnance a případných dalších osob, o počtu vyživovaných osob a také hodnotu první třetiny, včetně informace o zbytku čisté mzdy po zaokrouhlení.

Ukončení pracovního poměru, odstupné

Ukončením pracovního poměru zaměstnance se automaticky ukončí i srážky ze mzdy. Na potvrzení o zaměstnání (zápočtový list) vystavovaném z programu jsou smluvní a nařízené srážky uvedeny.

Bylo-li zaměstnanci v rámci ukončení pracovního poměru vyplaceno odstupné, je potřeba exekuční srážky upravit ručně ve výpočtu mzdy. Program v tomto případě neumí řešit uplatnění nezabavitelné částky.


Jak hodnotíte článek?