Zapnutí / vypnutí poboček

Změníl(a) - Vladimír Koutný

Nemáte-li žádné pobočky, můžete jejich používání vypnout a tím zjednodušit evidenci. Nastavení používání poboček se provede v evidenci zaměstnavatelů tím, že alespoň u jednoho zaměstnavatele označíte, že má pobočky:

  1. Otevřete evidenci zaměstnavatelů: Menu / Nastavení / Číselníky a nastavení / Základní nastavení / oddíl Organizace / sekce Zaměstnavatel.
  2. Na kartě vybraného zaměstnavatele otevřete pro editaci sekci Adresa a zaškrtněte, že má pobočky a uložte.
  1. V programu se zpřístupní seznam poboček, který můžete naplnit a pak u každé pracovní pozice můžete určovat, na které pozici je umístěna.

Vypnutí používání poboček se provede obráceně - u žádného zaměstnavatele nesmí být zaškrtnuto, že má pobočky.


Jak hodnotíte článek?