Seznam majetku

Seznam majetku slouží k detailnímu zobrazení seznamu všech pracovních pomůcek/vybavení, které jsou do plusPortalu zadány. S tímto seznamem je uživateli umožněno dále pracovat a měnit pohled na data. Seznam majetku dostupný z menu volbami Správa majetku / Seznam majetku.

Možnosti zobrazení seznamu majetku

Seznam majetku má několik již přednastavených zobrazení, které může oprávněný uživatel využívat. Nabízí se:

 • Vše
 • Přidělené (s nastaveným uživatelem)
 • Zapůjčené (uživatel má přiděleno bez požadavku od HR)
 • Jen nové
 • Volné na skladě
 • V reklamaci nebo servisu
 • Nejbližší expirace
 • Nejbližší údržba
 • Nejbližší revize / kalibrace
 • Překročena plánovaná životnost

Každý z uživatelů s právem přístupu na tuto stránku a vytváření uživatelských zobrazení si však může vytvořit svá vlastní uživatelská zobrazení.

Pokud je potřeba vyhledávat nebo filtrovat v seznamu majetku podle atributu, který je výčtovým typem Ano/Ne (je zobrazen graficky fajfkou nebo křížkem), lze ho vyhledat jako atribut dvojtečka hodnota, kde hodnota je jedna z možností Ano (fajfka), Ne (křížek). Například pro atribut vodotěsnost tedy lze vyhledat vodotěsnost: ano nebo vodotěsnost: ne.

Práce se seznamem majetku

Hromadné operace nad seznamem majetku je možno provádět po označení jedné nebo několika položek seznamu.

Dostupná tlačítka pro práci nad seznamem jsou:

 • Přidat: slouží pro přidání nové položky majetku se všemi potřebnými parametry pro definování a sledování vybavení.
 • Přidělit uživateli: lze provádět pouze u těch položek, které jsou ve stavu „Čeká na naskladnění“, „ Nový na skladě“, „Použitý na skladě“.
 • Vrátit od uživatele: dojde ke zrušení vazby na uživatele položky. U položek ve stavu „V užívání“ se nastaví stav „Použitý na skladě“.
 • Převést na jiného uživatele: převod položky přímo z jednoho uživatele na jiného uživatele. Jedná se o operaci vrácení a následného přidělení.
 • Převést na jiný sklad: dojde k převodu na vámi vybraný sklad, bez ohledu na stav položky.
 • Mail: e-mailová zpráva uživatelům formou prostého textu.

Při provádění přidělení nebo vrácení majetku nad seznamem majetku, jsou v automaticky generovaných PDF protokolech uvedeny všechny označené položky pro zvoleného zaměstnance.

Podmínkou pro hromadné provedení úkonu je označení pouze těch položek, nad kterými lze úkon provést. Například pro přidělení majetku lze označit pouze nepřidělené položky majetku a pro vrácení označit zase pouze ty položky, které jsou přiděleny.
Hromadná operace vrácení napříč několika zaměstnanci vytiskne příslušný počet protokolů.

Obsah formulářů je složen z pevných textů, formuláře obsahují:

 • datum;
 • seznam položek;
 • výrobce;
 • model;
 • zvolené atributy - seznam atributů, které se budou do protokolu tisknout (sériové číslo, IMEI, …) bude určen nastavením hodnoty „významný atribut“;
 • jméno přebírajícího (uživatel položek = zaměstnanec oprávněný k užívání/vrácení majetku);
 • jméno předávajícího (přihlášený uživatel = správce majetku, který protokol tiskne).


Jak hodnotíte článek?