Dodatečný import podkladů do zpracovaných mezd

Změníl(a) - Martina Dufková

Aplikace plusPortal umožňuje nahrávat podklady i do již zpracovaných mezd. V případě, že nahrajete podklad pro zaměstnance, který má už zpracovanou mzdu, tato mzda se přepne do stavu "rozpracováno" a pro zohlednění dodatečně nahraného podkladu je potřeba mzdu přepočítat. Tím nepřijdete o případné ruční úpravy v již sestavených mzdách. Není tedy nutné mzdu zrušit a znovu sestavit. Pokud je mzda v okamžiku nahrání dalších podkladů už uzamčená, dodatečný import podkladů se v ní nijak nezohlední.

Standardní postup tedy vypadá takto:

  1. Mzdy jsou sestavené a vypočítané, jsou tedy ve stavu "Vypočteno".
  1. Nahraje v sekci Zpracování podkladů další položky.
  2. Neuzamčené mzdy se po tomto kroku přepnou do stavu "Rozpracováno," uzamčené mzdy zůstanou nedotčené.
  1. Neuzamčenou rozpracovanou mzdu stačí přepočítat – buď v detailu odkazem Přepočítat nebo nad seznamem (označených) mezd tlačítkem Spočítat mzdy. Mzdy, které byly v okamžiku importu podkladů uzamčené, zůstanou nedotčené.


Jak hodnotíte článek?