Interní důvody ukončení pracovního poměru

Změníl(a) - Kamil

Interní důvody pro ukončení pracovního poměru slouží k detailnějšímu popisu důvodu ukončení pracovního poměru. Tyto důvody pak může personalista / vedoucí pracovník využít k analýze fluktuace zaměstnanců.

Číselník vyplňte na stránce Menu / Nastavení / Číselníky a nastavení / Personalistika / Interní důvody ukončení pracovního poměru.

Tento číselník se dodává nevyplněný. Uživatel sám volí interní důvody ukončení pracovního poměru.

Další souvislosti s ukončením pracovního poměru najdete v tomto článku.


Jak hodnotíte článek?