Klasifikace zaměstnání ISCO

Změníl(a) - Kamil

Klasifikace zaměstnání ISCO je založena na dvou hlavních principech, kterými jsou druh vykonávané práce a úroveň dovedností.

Číselník je předvyplněný a najdete pomocí voleb z menu Nastavení / Číselníky a nastavení / Personalistika / Klasifikace zaměstnání ISCO.


Jak hodnotíte článek?