Verze 4.01.13 (vystavená 11.8.2022)

Opakované upozornění: Při aktualizaci na verzi 4.01.00 program zachová stávající nastavení přístupových práv k jednotlivým částem osobní karty, ale nepřidává některá nově zavedená přístupová práva. Proto je vhodné po aktualizaci zkontrolovat sady práv v oblasti nastavení přístupu k osobní kartě a případně je nastavit.
Upozorňujeme, že prohlížeč Internet Explorer již není plně podporován a aplikace plusPortal nemusí pracovat správně. Doporučujeme nasadit jiný prohlížeč např. Microsoft Edge.

Základní modul

 • Na řadě míst aplikace plusPortal se nastavují barvy (např.: Úvodní stránka /tlačítko "Upravit dlaždice" - barva dlaždic, Nastavení pozadí (Osobní i Centrální) - plná barva, gradient, Nastavení / Číselníky a nastavení / Základní nastavení / Nastavení barev – barvy ovládacích prvků, Nastavení / Číselníky a nastavení / Základní nastavení / Rozvržení aplikace / tlačítko "Nastavit dlaždice" – barva dlaždic a jiné). Způsob nastavování barev byl přepracován tak, že je využíváno vestavěných funkcí pro nastavování barev, které nabízejí jednotlivé prohlížeče. Způsob nastavení barvy je tedy nově závislý na použitém prohlížeči, ale současně umožňuje využívat nové možností: např. u prohlížeče Google Chrome lze využít "kapátko" pro nabrání nastavované barvy z jiné části obrazovky - např. z loga.

Personalistika

 • V osobní kartě zaměstnance (Zaměstnanci / Personální evidence / osobní karta vybraného zaměstnance) na záložce Pojištění, důchody v sekci Sociální pojištění bylo pole "Rodné číslo" důsledně označeno jako needitovatelné (tj. zašedlé, s kurzorem ve tvaru zákazové dopravní značky).
 • Pokud uživatel v osobní kartě (Zaměstnanci / Personální evidence / osobní karta vybraného zaměstnance) na záložce Pracovní poměr při přípravě ukončení poměru vyplní položku "Vyloučit ze zpracování docházky od", po stornu připraveného ukončení se hodnota této položky vymaže.
 • Před provedením hlášení cizince byla doplněna kontrola na existenci zadání typu pracovního povolení cizince. Pokud typ pracovního povolení na stránce Hlášení cizinců (Zaměstnanci / Cizinci) není zadán, zobrazí se hlášení: Hlášení nelze provést, doplňte typ pracovního povolení na záložce Cizinec v osobní kartě zaměstnance. Pokud typ pracovního povolení není zadán na kartě zaměstnance (Zaměstnanci / Personální evidence / osobní karta cizince, záložka Cizinec, sekce Pracovní povolení), zobrazí se hlášení: Hlášení nelze provést, doplňte typ pracovního povolení.
 • Pokud nastupující zaměstnanec vyplní v osobním dotazníku zdravotní pojišťovnu, po odeslání formuláře se uloží zároveň i kód ZP pro nástup do zaměstnání (kód P pro občana ČR, kód A pro cizince – občana státu EU, kód C pro cizince – občana státu mimo EU). Po potvrzení nástupu je vygenerována přihláška pro ZP (Zaměstnanci / Personální evidence / osobní karta vybraného zaměstnance, záložka Pojištění a důchody, sekce Hlášení změn ZP). Kód se dříve v dotazníku neukládal a po potvrzení nástupu přihláška k ZP nebyla vygenerována.
 • Při editaci pracovního zařazení (Zaměstnanci / Personální evidence / osobní karta vybraného zaměstnance / záložka Pracovní poměr – sekce Pracovní zařazení) se již nenabízí volba Zaměstnavatel pro DoPP s nastavením zjednodušeného popisu pracovní pozice u typu pracovního poměru.
 • Bylo zpřístupněno menu pro výběr kategorie zdravotních rizik při změně pracovního poměru (Zaměstnanci / Personální evidence / osobní karta vybraného zaměstnance, záložka Pracovní poměr, odkaz "Připravit změnu", volba Vytvořit novou pozici podle vzoru). Při vytvoření pracovní pozice ze vzorové pozice bylo opraveno propisování anglického názvu pracovní pozice.
 • Při vzniku nové smlouvy navazující na ukončenou smlouvu bylo doplněno nastavení výchozí měny podle původní smlouvy.
 • Při práci s dokumenty na stránce Zaměstnanci / Personální evidence / Osobní karta vybraného zaměstnance – záložka Smluvní dokumenty:
  • byl opraven filtr na poslední verzi dokumentu;
  • byla doplněna kontrola položky "Datum vytvoření dokumentu" (tlačítko "Přidat dokument / Nahrát soubor z disku", odkaz "Upravit" a tlačítko "Změnit" (ikona tužky)). Po zadání nesprávného data a kliknutí na tlačítko "OK" se požadovaná akce neprovede, datum se vymaže a v panelu se zobrazí hlášení: Nesprávný formát data
 • Bylo opraveno uložení trvalé a doručovací adresy (Zaměstnanci / Personální evidence / Osobní karta vybraného zaměstnance / záložka Kontakty). Dále bylo opraveno uložení data "Platí od" u adresy, pokud byla vyplněna z osobního dotazníku (Zaměstnanci / Personální evidence / HR panel / Osobní dotazníky).

Docházka

 • Po předání do mezd (existuje mzda pro danou smlouvu v daném měsíčním období) již nelze editovat průchody v docházce (Docházka / Vyhodnocení docházky – vyhodnocení docházky zvoleného zaměstnance – zobrazení detailu dne pomocí tlačítka "Zobrazit den", proklik "Upravit časy").

Mzdy

 • Uživatelská volba Mzdy / Výplatní lístky byla přejmenována na Mzdy / Výplatní lístky zaměstnanců k distribuci.
 • Pro typ poměru Učeň (Nastavení / Číselníky a nastavení / Mzdy / Typy pracovních poměrů – nastavení pro odvod ZP a SP na hodnotu "Ne") se již nadále nebudou automaticky vytvářet hlášení na ČSSZ a ZP (Mzdy / Hlášení na SSZ).
 • V potvrzení pro soud (Mzdy / Vystavit potvrzení / Potvrzení pro soud) došlo k úpravě výpočtu hodnoty řádku "17 Za letošní rok bylo na těchto plněních dosud vyplaceno". Částka se nyní vyhodnocuje za období, které končí měsícem uvedeným v poli "Období do". Dále byl ještě upraven řádek 10, ve kterém se nyní načítají řádky 5+6+7+8+9.
 • Bylo opraveno vytváření přihlášek/odhlášek na ČSSZ nebo ZP při hromadném potvrzení změn ze seznamu pracovních smluv (Zaměstnanci / Pracovní smlouvy / tlačítko "Potvrdit všechny připravené změny").
 • Byly provedeny následující úpravy v insolvencích:
  • při vytváření přílohy k žádosti (Mzdy / Nemocenské dávky – vytvoření přílohy k nemocenské dávce) již nebude moci dojít k tomu, že se automaticky označí insolvence a exekuční srážky. Pokud je zaměstnanec v insolvenci, tak se již exekuční srážky automaticky neoznačí.
  • byla zrušena možnost potvrzování insolvencí. Nové insolvence se zobrazují pod samostatným filtračním tlačítkem a není tedy nutné je ještě potvrzovat. Úprava byla provedena jak v sekci Insolvence měsíčního zpracování (Mzdy / Měsíční zpracování mezd / Kontrola insolvence), tak též na kartě zaměstnance u srážek (Zaměstnanci / Personální evidence / osobní karta vybraného zaměstnance – záložka Zpracování mzdy, sekce Srážky ze mzdy).
  • v sekci Insolvence (Mzdy / Měsíční zpracování mezd / Kontrola insolvence) byla upravena lokalizace s ohledem na zrušenou možnost potvrzování insolvencí a bylo přidáno nové filtrační tlačítko "Ukončené insolvence". Slouží zde k zobrazení zaměstnanců, kteří byli v insolvenci minulý měsíc, ale nyní již nejsou.
 • Do reportu Rozdílné základy SP a hrubé mzdy (Mzdy / Měsíční zpracování / Reporty) byl přidán volitelný sloupec "Evidenční číslo pro sociální pojištění".
 • Do reportu Rekapitulace mzdových složek (Mzdy / Přehledové reporty mezd / Rekapitulace mzdových složek) a do zobrazení v reportu Načtené položky mzdy (Mzdy / Měsíční zpracování mezd / sekce Zpracování podkladů / odkaz "Přejít na položky") byly přidány volitelné sloupce "Aktualizováno" a "Aktualizoval".


Jak hodnotíte článek?