Verze 4.02.07 (vystavená 15.12.2022)

Opakované upozornění: Od verze 04.02.06 je nutné zkontrolovat prostředí, kde má být plusPortal provozován, zda je naistalovaný Framework. Je vyžadována nová verze .NET Frameworku 4.8 nebo vyšší. Podrobnější informace lze vyžádat od výrobce. V souboru web.config je zapotřebí změnit verzi .NET Frameworku v elementu httpRuntime na hodnotu 4.8: <httpRuntime targetFramework="4.8"/>

Základní modul

  • Při zobrazení stránky s číselníkem zaměstnanců (Nastavení / Číselník zaměstnanců) docházelo ke zobrazení chybového hlášení. Tento nedostatek byl odstraněn.

Submodul Active Directory

  • Byla provedena úprava v mechanismu, který upravoval fotografii před odesláním do Active Directory. Byl odstraněn nedostatek, kdy některé fotografie nebylo možné upravit.


Jak hodnotíte článek?