Registrační hodiny

Změníl(a) - Martina Dufková

V případě, že není používán hardware pro evidenci průchodů, je možné v aplikaci zapsat svoji docházku v reálném čase volbami z menu Docházka / Registrace. Jedná se o v podstatě o registrační hodiny, které slouží jako virtuální terminál. Časy zapsané přes virtuální terminál mají v docházce status zdroje "přidáno ručně".

V rámci zaznamenávání docházky pomocí registračních hodin můžete také zdůvodnit nepřítomnost pomocí nastavených tlačítek. Tlačítka pro zdůvodnění nepřítomnosti jsou již přednastavena, lze je ale smazat, změnit nebo nastavit dle potřeb organizace. Tlačítka definujete v základních číselnících modulu docházka (Nastavení / Číselníky a nastavení / Docházka / Tlačítka terminálů).

Zaměstnanci v registračních hodinách vidí, v jakém stavu se jejich docházka nachází – např. Přítomen, Nepřítomen (u nepřítomnosti je vidět také důvod - služební cesta, návštěva u lékaře aj.).

Při odchodech z jiných důvodů než je běžný odchod z práce (např. HO) se pomocí registračních hodin zaznamená nejdříve příchod, pak odchod na HO. Na konci práce je opět potřeba zaznamenat příchod a následně odchod.


Jak hodnotíte článek?