Důvody vyjmutí z evidenčního stavu

Změníl(a) - Kamil

Zaměstnanec je automaticky zařazen do evidenčního stavu potvrzením jeho nástupu, pokud má typ pracovního poměru, jenž se zahrnuje do evidenčních počtů. Může nastat skutečnost, kdy je třeba zaměstnance z evidenčního stavu vyjmout - např. odchod na mateřskou dovolenou, uvolnění zaměstnance pro výkon veřejné funkce nebo další situace vymezené v legislativě. V takovém případě vyplňujete důvod jeho vyjmutí, který vybíráte z číselníku Důvody vyjmutí z evidenčního stavu.

Zkontrolujte a případně doplňte číselník důvodů vyjmutí z evidenčního stavu na stránce Menu / Nastavení / Číselníky a nastavení / Personalistika / Důvody vyjmutí z evidenčního stavu.

Základní důvody vyjmutí z evidenčního stavu jsou již přednastavené.
Články na další práci s evidenčními počty najdete v tomto rozcestníku.


Jak hodnotíte článek?