Základní nastavení modulu Nábor

Změníl(a) - Lucie Mácová

Dříve, než modul zpřístupníte zaměstnancům, je třeba projít základní nastavení a nastavit fungování modulu dle Vašich potřeb a preferencí.

Nastavení provedete volbami z menu Nastavení / Číselníky a nastavení / Nábor / Nábor - nastavení.

 1. Obecné
 • Určete místo na disku, kde se budou vytvářet složky s dokumentací jednotlivých uchazečů a kořenovou složku zapište do programu.
 • Při plánování pohovoru s uchazečem můžete pozvat kromě uchazeče také další účastníky z řad zaměstnanců. Zaškrtnutím příslušného check-boxu nastavíte, že program při uložení plánovaného pohovoru odešle pozvaným zaměstnancům pozvánku do jejich kalendáře v Outlooku nebo Googlu.
 • Při odeslání pozvánky na pohovor do kalendáře zaměstnance je možné nastavit, za má být zaměstnanec dopředu na pohovor upozorněn. Tento údaj ne nastavuje ve dnech.
 • Chcete-li, aby se žádosti uchazečů automaticky stáhly při vstupu na stránku dostupnou z menu volbou Nábor / Uchazeči, zatrhněte příslušný check-box.
 • Stejně tak je možné potvrdit, že chcete automaticky vyplňovat číslo výběrového řízení a požadavek na životopis od interních uchazečů.
 1. Synchronizace mailů
 • Zadejte e-mailové adresy pro běžnou korespondenci s uchazeči.
Je nutné správně nastavit parametry pro POP3 server, port, zaškrtnout pole „Používat SSL“ a „Důvěřovat certifikátu“, přihlašovací jméno a heslo do poštovního klienta – např. Outlook.

 1. Uchazeč
 • V sekci o uchazeči je možné nastavit lhůty ke zpracování osobních údajů (doba zpracování osobních údajů, doba zpracování osobních údajů bez souhlasu, počet dní, kdy máte být upozorněni na uplynutí souhlasu se zpracováním osobních údajů). Údaje jsou předvyplněny, ale je možné si je upravit.
 • Máte také možnost přidat jiné pro Vás důležité údaje o uchazeči přes tlačítko Přidat další údaj, více informací k tzv. evidovaným údajům najdete zde.

 1. Dotazník uchazeče
 • První položka je již přednastavená - URL adresa pro přístup k dotazníku plusPortalu zvenčí (pro osoby bez přístupu do systému), změňte ji pouze v případě, že Vám technické oddělení poskytlo jinou adresu.
 • Druhou položku je třeba vyplnit - URL adresa se může zobrazovat alternativně jako tento zadaný text, tj. např. "Kontaktujte nás" nebo "Odpovědět" a podobně. Tento text s odkazem se může vložit i do profilu výběrových řízení Nábor / Výběrová řízení.


Jak hodnotíte článek?