Přizpůsobení notifikací na e-mail

Změníl(a) - Vladimír Koutný

Pokud používáte notifikace formou e-mailu, můžete si zvolit, kdy a jak mají být zprávy posílány.

V osobním nastavení máte možnost zvolit si, jakým způsobem a kdy vám budou chodit notifikace na e-mail.

Do osobního nastavení se dostanete:

  1. V pravém horním rohu rozklikněte svůj profil (oblast se jménem + případně vaše fotografie).
  2. Zvolte Osobní nastavení.
  3. Najděte sekci Nastavení notifikací. Zde vidíte seznam činností, u kterých máte nastavené právo vykonávat je a současně tak můžete nastavit způsob upozornění.
Výchozí nastavení odesílá notifikace na e-mail ihned po vzniku události. Pokud chcete zachovat toto nastavení, dále nic neměňte.

Pokud chcete dostávat periodicky upozornění např. na všechny žádosti o schválení pracovní cesty, věnujte pozornost pokračování této nápovědy.

Pro nastavení klikněte na řádek s konkrétní činností. Nyní máte na výběr ze 4 pravidel, které mohou fungovat i současně.

  • Poslat mail bezprostředně po vzniku události.
  • Ve stanovenou dobu posílat souhrnnou informaci o počtu nevyřízených úkolů každý den/týden.

Máte na výběr, zda Vám bude doručen souhrn jednou denně nebo týdně, v jakou hodinu a od jakého data odesílání této informace započne.

  • Poslat připomínku před termínem vyřízení úkolu v předstihu minut/hodin/dní.
  • Posílat připomínku po termínu pro vyřízení požadavku až do vyřízení úkolu každý den/týden.


Jak hodnotíte článek?