Zaúčtování pracovní cesty

Změníl(a) - Martina Dufková

Seznam sestavených zaúčtování pracovních cest je dostupný ze základního menu Menu / Pracovní cesty / Zaúčtování cest, kde si navolíte vybraný měsíc a rok.

Potřebná oprávnění
Seznam zaúčtovaných cest je možné vidět pouze tehdy, pokud je uživateli přiděleno příslušné oprávnění Pracovní cesty / Zaúčtování cest.

V případě, že používáte předkontace pro účtování o pracovních cestách (viz Základní nastavení modulu Pracovní cesty, oddíl Účtování o cestách) je vidět zaúčtování výdaje přímo ve vyúčtování pracovní cesty (Menu / Pracovní cesty / Vyúčtování cest).


Jak hodnotíte článek?