Postupy řešení některých situací v evidenci nemocenských dávek

Změníl(a) - Martina Dufková

První den nemoci je odpracovaná celá směna

V případě, že zaměstnanec v první den nemoci odpracoval celou svoji směnu, je potřeba zaevidovat ND specifickým způsobem. Pokud například zaměstnanec byl nemocný ve dnech 17. – 31. 12. a první den odpracoval celou směnu, je postup následující:

  1. Při pořizování dokladu o zahájení pracovní neschopnosti se nevyplní žádné odpracované hodiny první den. Je vhodné využít pole Poznámka pro záznam, že byla odpracovaná celá směna.
  2. Datum zahájení Ke dni se zadá až následující den po začátku nemoci. V uváděném konkrétním případě tedy na 18. 12.
  3. Dále se pak zadají doklady o pokračování (až přijde lístek na peníze) a ukončení.
  4. V případě, že nemoc přesáhla 14 dnů a bude se vystavovat příloha pro SSZ, je nutné na druhé straně přílohy vyznačit, že zaměstnanec odpracoval v den zahájení nemoci celou směnu:

Zpětné uznání nemoci z povolání

V případě, že lékař rozhodne o uznání nemoci z povolání u nemoci, která započala v minulosti a od té doby jsou již zaměstnanci spočítané mzdy a došlo třeba i k ovlivnění nároku na dovolenou, je postup následující:

  1. U dokladu o zahájení upravíte specifikaci na "Nemoc z povolání".
  2. Aby byla na mzdovém listě správně uvedená nemoc z povolání, využijte pro již zpracované mzdy z minulých období možnosti zpětných oprav.
  3. Aby se zohlednila započitatelnost pro nárok na dovolenou, dejte na kartě zaměstnance v záložce Dovolená možnost Přepočet hodin pro nárok. Tento přepočet se bude týkat pouze aktuálního roku. Pokud nemoc z povolání ovlivnila i nárok na dovolenou z předchozího roku, bude potřeba tento nárok spočítat mimo plusPortal a následně je možné na kartě zaměstnance v záložce Dovolená přes tlačítko Upravit změnit hodnotu údaje Z minulého roku/zaměstnání v hodinách.

Postup zpětné opravy v již uzavřené mzdě:

  1. U položky Nemoc použijte tlačítko pro zpětnou opravu. Tím se vynulují původní hodnoty složky.
  2. V levém panelu klikněte na možnost Zpětná oprava, vyberte složku mzdy Nemoc z povolání a doplňte hodnoty podle původní složky Nemoc.
  3. Oprava pak ve mzdě bude vypadat takto:


Jak hodnotíte článek?