Profesní rizika a vykonávané činnosti

Změníl(a) - Vladimír Koutný

Slouží k bližší specifikaci, na co se má lékař zaměřit při provádění pracovnělékařské prohlídky u daného člověka. V žádosti o lékařskou prohlídku jsou uvedeny rizikové faktory (prach, hluk, vibrace) a míry jejich působení. Tyto ukazatele popisují pracovní pozici z pohledu zdravotních rizik, ale nic neříkají o zaměstnanci, který je na pozici zařazen. V praxi to lékařům nestačí k tomu, aby věděli, na co se při prohlídce soustředit. Proto se tyto ukazatele doplňují o popis činnosti, aby lékař přesněji věděl, co daný zaměstnanec dělá, co může ovlivnit jeho zdravotní stav. Tento popis nemusí souviset s pracovní pozicí, ale je vázán spíše na zaměstnance. Profesní rizika a vykonávané činnosti lze určovat u každého zaměstnance (resp. prohlídky) výběrem z číselníku, přičemž u každého zaměstnance lze vybrat několik profesních rizik a vykonávaných činností.

Pro každou vzorovou pozici lze připravit předvolbu několika profesních rizik a vykonávaných činností a tyto předvolby se poté promítají do karty zaměstnance (nikoliv pracovní pozice), kde je může personalista ještě upravit. Profesní rizika a vykonávané činnosti, které jsou takto stanoveny pro daného zaměstnance, se pak vytisknou v žádosti o lékařskou prohlídku.

Číselník Profesních rizik a vykonávaných činností

Tento číselník je dostupný z menu volbami Nastavení / Číselníky a nastavení / Lékařské prohlídky / Profesní rizika a vykonávané činnosti.

Hromadné přiřazení profesního rizika a vykonávané činnosti zaměstnancům

Aby bylo jasné, u kterých zaměstnanců je dané profesní riziko a vykonávaná činnost uplatněno pro lékařské prohlídky, je u každého řádku v číselníku odkaz Zaměstnanci. Tím se lze prokliknout do rozpisu zvoleného profesního rizika a vykonávané činnosti na zaměstnance. Lze si zde přepínat pohledy na zaměstnance, kteří daný druh mají uplatněn, nebo na zaměstnance, kteří jej nemají. Je možné si také zaměstnance vyfiltrovat a označit, profesní riziko a vykonávanou činnost jim hromadně odebrat (pokud jej mají) nebo hromadně nastavit (pokud jej ještě nemají). Tímto způsobem je možné hromadně nastavit profesní rizika a vykonávané činnosti při „rozjíždění“ agendy lékařských prohlídek.

Stejně postupujeme i v případě vzorových pozic. Odkazem Pozice se lze přepnout do seznamu vzorových pozic a uplatnit profesní riziko a vykonávanou činnost na vzorových pozicích.

Nastavení profesních rizik a vykonávaných činností pro zaměstnance v jeho osobní kartě

  1. V osobní kartě, v záložce Lékařské prohlídky (za předpokladu, že je u typu pracovního poměru záložka povolena) zvolte sekci Profesní rizika a vykonávané činnosti.
  2. Přes tlačítko Upravit zaškrtněte, kterou z uvedených činností daný zaměstnanec vykonává.
Tyto činnosti se pak zapamatují u daného zaměstnance a budou se tisknout v každé žádosti o lékařskou prohlídku.
V případě, že v nabídce profesních rizik a vykonávaných činností nenajde uživatel činnost, kterou potřebuje nastavit, může si odkazem Upravit profesní rizika a vykonávané činnosti „odskočit“ do číselníku Profesních rizik a vykonávaných činností přímo z osobní karty, provést jeho změny, a pak se šipkou pro návrat v horní liště aplikace plusPortal vrátit zpět do vyplňované osobní karty.

Předvolba profesních rizik a vykonávaných činností u vzorové pozice

Aby nebylo nutné nastavovat profesní rizika a vykonávané činnosti u každého nového zaměstnance, lze si vytvořit jejich předvolby u vzorové pozice. Při uložení nástupu zaměstnance se pak toto nastavení promítne do jeho osobní karty, kde je možné jej případně zkorigovat.

Nastavení předvolených profesních rizik a vykonávaných činností pro vzorovou pozici provedete přes Nastavení / Číselníky a nastavení / Personalistika / Vzorové pozice v záložce Lékařské prohlídky .


Jak hodnotíte článek?