Práce na dálku v modulu Mzdy

Změníl(a) - Martina Dufková

Mzdová období

V návaznosti na změny v zákoníku práce v oblasti práce na dálku, bylo do mzdových období (Menu / Nastavení / Číselníky a nastavení / Mzdy / Mzdová období) přidáno nové nastavení pro výši základní hodinové sazby pro náhradu za homeoffice.

V detailu období je to na záložce Sazby daní v sekci Homeoffice. Paušální částka náhrady nákladů při práci na dálku je automaticky nastavená na hodnotu 4,50 Kč (sazba platná od 1.1.2024).

Mzdové složky

Pro výpočet náhrad za práci na dálku byly vytvořeny dvě nové typové mzdové složky (Menu / Nastavení / Číselníky a nastavení / Mzdy / Mzdové složky):

  • 29201 Náhrada za homeoffice (Typ = 228): složka se bude zadávat jako další položka odměňování, kde bude uvedena hodinová sazba. Následně při výpočtu mzdy dojde dle zadaných hodin HO k vyčíslení samotné náhrady;
  • 29202 Zvýšení daně a pojistného náhradou za homeoffice (Typ = 229): tato mzdová složka bude řešit situace, kdy bude mít zaměstnanec v dalších položkách odměňování nastavenou vyšší hodinovou sazbu než zákonem stanovenou sazbu. Z této složky se budou počítat odvody SP, ZP a daně.
Upozornění pro zákazníky, kteří již mají svoji netypovou složku pro náhradu za homeoffice: V takovém případě je potřeba si danou složku přejmenovat na Náhrada za homeoffice. Poté při aktualizaci programu dojde k tomu, že se u dané složky nastaví typ a další potřebné parametry jako u typové složky.


Jak hodnotíte článek?