Chci oznámit změnu

Změníl(a) - Vladimír Koutný

Zaměstnanci mají možnost prostřednictvím portálu oznamovat personálnímu oddělení nebo mzdové účtárně různé požadavky na změny ve svých osobních datech. Může se jednat o změnu zdravotní pojišťovny, změnu příjmení, změnu bankovního účtu a další.

Jakmile zaměstnanec oznámení odešle, upozorní program příslušného personalistu nebo mzdovou účtárnu o vzniku nového požadavku a ten jej může vyřídit. Zaměstnanci mohou sledovat průběh vyřizování svého požadavku, případně jej stáhnout k doplnění.

Oznamování některých skutečností vyžaduje jejich doložení. Ke každému oznámení je proto možné přidat přílohu - např. vyfocenou nebo oskenovanou kopii dokladu. V případě, že v oznámení něco chybí, může personalista požadavek vrátit zaměstnanci k doplnění.

Oznámení změny je možné provádět také v zastoupení - například na dílně, kde má přístup k počítači pouze mistr, může oznamovat změny za své podřízené, pokud jej o to požádají.

Jak podat oznámení změny

  1. V menu programu vyberte volby Menu / Osobní informace / Chci oznámit. Pokud máte tuto funkci nastavenou jako dlaždici na hlavní stránce, stačí na ni kliknout.
  2. Zobrazí se nabídka druhů změn, které můžete oznamovat. Jejich výčet závisí na řadě skutečností: jaké moduly váš zaměstnavatel provozuje, jaká oprávnění máte nastavena, jaká je verze systému. Příklad nabídky je na obrázku.
  3. Kliknutím na tlačítko konkrétní změny se zobrazí panel pro zadání podrobností a odeslání změny. Údaje, které jsou vyžadovány závisí na druhu oznamované změny. Další postup je ukázán na příkladu oznámení změny zdravotní pojišťovny.
  1. Vyplňte, kterého zaměstnance se změna týká. V případě, že máte možnost podávat oznámení za někoho jiného (např. vedoucí za podřízené), můžete vybrat z rozbalovací nabídky zaměstnanců, pro které máte pravomoc oznamovat změny. V případě, že můžete oznamovat změnu jen sám za sebe, je políčko se jménem zaměstnance vyplněno a je zašedlé.
    Vyplňte datum, od kterého změna pojišťovny platí.
    Vyberte novou pojišťovnu, případně upravte číslo pojištěnce.
  2. Protože tato změna vyžaduje nějaký doklad, neodesílejte ji tlačítkem OK, ale použijte tlačítko Připojit přílohy a odeslat. Pokud se spletete a odešlete oznámení bez potvrzujícího dokladu, může vám personalita žádost vrátit k doplnění.


Jak hodnotíte článek?