Zpracování podkladů

Změníl(a) - Lucie Mácová

Na panel Zpracování podkladů se dostanete volbou z Menu / Mzdy / Měsíční zpracování.

Podklady pro zpracování mezd jsou:

  • buď přímo z evidencí v plusPortalu (docházka, pracovní cesty, odměny, drobné výdaje, nemocenské dávky, roční vyúčtování, stravenky)
  • nebo se jedná o nahrávané soubory z jiných programů (tj. veškeré podklady, které dostává mzdová účetní od vedoucích, mistrů atd.) např. odměny nebo srážky za obědy.

Počty údajů zobrazují barevně, zda jsou v pořádku nebo je třeba něco doplnit a fungují jako odkazy do konkrétních evidencí.

Do mzdy zaměstnance lze před výpočtem načíst položky z textového souboru, připraveného jinou aplikací. Příkladem může být načtení úhrad za obědy na základě výpisu pořízeného jiným programem nebo načtení úkolových mezd z programu pro řízení výroby. Soubory je možné nahrávat ručně nebo automaticky (dle nastaveného kalendáře program hledá v určené složce dohodnutý soubor) pomocí volby Přidat nahrávání. V názvu souboru nebo jeho umístění můžete použít zástupné znaky MM pro měsíc a YYYY nebo YY pro rok. Soubor by měl být umístěn ve složce, ke které má přístup program běžící na serveru. Ponecháte-li pole nevyplněno, otevře se při každém nahrání okno pro ruční vyhledání souboru, který může být i na jiném místě (lokálním počítači).

Popis požadované struktury vstupního souboru

Podmínkou využití této funkce je, že cizí aplikace dokáže připravit soubor v požadované struktuře: Jedná se o textový soubor, kde jeden řádek odpovídá jedné položce mzdy daného zaměstnance a údaje v řádku jsou v určeném pořadí a odděleny středníkem. Soubor nemá žádné záhlaví a jednotlivé údaje v každém řádku mají tento význam:

Pořadí

Údaj

Popis

1

Identifikátor zaměstnance

Jako identifikátor zaměstnance může být použito osobní číslo nebo číslo pracovní smlouvy.

2

Číslo složky mzdy

Číslo musí odpovídat číslu, které je pro danou složku přiděleno v číselníku složek mzdy. Je-li v souboru číslo složky, které není v číselníku, bude záznam při importu ignorován.

3

Pracovní dny

Číslo, které se přenese do počtu pracovních dnů u dané složky mzdy.

4

Hodiny

Číslo, které se přenese do počtu hodin u dané složky mzdy.

5

Hodnota

Číslo představující hodnotu dané složky mzdy.

6

Počet

Číslo, které se přenese do údaje počet u dané složky mzdy.

7

Kalendářní dny

Číslo, které se přenese do údaje kalendářní dny u dané složky mzdy.

8

Nákladové středisko

Číslo nákladového střediska (max. 30 znaků). Bude-li soubor obsahovat tuto nepovinnou položku, zapíše se do rozkladu mzdové složky.

9

Zakázka

Číslo zakázky (max. 15 znaků). Bude-li soubor obsahovat tuto nepovinnou položku, zapíše se do rozkladu mzdové složky.

Potřebujete-li u některého údaje přenést desetinnou hodnotu, oddělovačem desetinných míst je tečka nebo čárka.

Pokud bude textový soubor obsahovat alespoň jednu z položek Nákladové středisko nebo Zakázka v nenulové hodnotě, pak se do položky mzdy zapíše součet rozkladu dané položky mzdy. Soubor lze vytvořit i za pomoci aplikace MS Excel a tím pořizovat některé části mzdy v Excelu.

Nepoužívejte oddělovače tisíců (skupin číslic). Rovněž je nutné, aby soubor obsahoval minimálně prvních 5 sloupců.

Příklad obsahu souboru:

1;10102;0;0;31000;0;0

2;10102;0;0;27000;0;0

Odkazem Přejít na položky se zobrazí všechny načtené položky. Ručně je možné přidat další jednotlivé položky. Zadáním měsíce a roku lze zadat položku mezd do budoucnosti.


Jak hodnotíte článek?