Vstupní prohlídka

Změníl(a) - Vladimír Koutný

S nástupem nového zaměstnance je nutné vytvořit Kartu zaměstnance a doplnit řadu důležitých údajů, ze kterých bude následně čerpáno v rámci všech agend plusPortalu.

Prvním krokem je převzetí osobních údajů, které byly o kandidátovi doposud zaevidovány v rámci výběrového řízení. Můžete například využít postup popsaný zde.

V levém postranním menu Karty zaměstnance jsou následně červenými vykřičníky označeny ty oblasti, ve kterých aplikace vyžaduje doplnit povinné a nezbytné údaje pro dokončení nástupu. Mimo jiné je každému novému zaměstnanci nutné naplánovat vstupní prohlídku.

Stanovení poskytovatele lékařských prohlídek

Pokud zaměstnanec nemá stanoveného poskytovatele lékařských prohlídek, nezobrazuje se na záložce Lékařské prohlídky sekce s prohlídkami a prohlídku ani nelze neplánovat. Teprve po doplnění lékaře se sekce Prohlídky v kartě zobrazí.

Jak nastavit výchozího poskytovatele lékařských prohlídek pro zaměstnavatele / pobočku, tak aby se automaticky doplnil při nástupu, najdete v článku zde.

Kategorie zdravotních rizik

Dalším z údajů, bez kterých není možné vstupní lékařskou prohlídku naplánovat, je stanovení rizikovosti pracoviště, na které daného zaměstnance přijímáme.

Postup jak rizikovost nastavit a její přiřazení pozicím, najdete popsané v tomto článku.

Naplánování vstupní prohlídky

  1. K naplánování vstupní prohlídky stiskněte tlačítko Naplánovat vstupní prohlídku v sekci Prohlídky.
Vstupní prohlídka bude automaticky naplánovaná ke dni nástupu.
  1. Vytiskněte zaměstnanci stisknutím tlačítka Vytisknout žádost dokument pro lékaře Lékařský posudek o pracovnělékařské prohlídce a odešlete zaměstnance na lékařskou prohlídku k dohodnutému lékaři. Tím se změní stav prohlídky.
Nástup není možné bez potvrzení provedení vstupní prohlídky dokončit.

Záznam výsledku lékařské prohlídky

  1. Potvrďte prohlídku stisknutím tlačítka Potvrdit.
  2. Zvolte datum provedení lékařské prohlídky.
  3. Vyberte jednu z možností způsobilosti stanovenou lékařem.
Pokud je vybrána možnost „je zdravotně způsobilá s podmínkou“, zobrazí se k vyplnění další pole Podmínka a program bude vyžadovat jeho vyplnění. Může zde být uveden jakýkoliv text (např. „nesmí zvedat těžká břemena nad 15 kg“) v max. délce 250 znaků.

Předpokládá se, že po absolvování prohlídky zaměstnance si personalisté protokol v tištěné podobě oskenují a připojí k prohlídce. Připojení dokumentu je umožněno až po potvrzení, že byla prohlídka provedena volbou tlačítka Připojit posudek.

Současně s potvrzením vstupní prohlídky dojde k automatickému naplánování další periodické prohlídky.

Historie lékařských prohlídek

Seznam všech prohlídek, které zaměstnanec doposud absolvoval, najdete zobrazený v jeho kartě. U každého záznamu jsou obvyklá tlačítka pro manipulaci se záznamy.

Uživateli je umožněno se záznamy dále pracovat/upravovat je - změnit termín, lékaře, druh prohlídky apod. Tyto změny provedete v detailu prohlídky proklikem kdekoliv v řádku.


Jak hodnotíte článek?