Vstupní prohlídka

Změníl(a) - Vladimír Koutný

S nástupem nového zaměstnance je nutné vytvořit Kartu zaměstnance a doplnit řadu důležitých údajů, ze kterých bude následně čerpáno v rámci všech agend plusPortalu.

Prvním krokem je převzetí osobních údajů, které byly o kandidátovi doposud zaevidovány v rámci výběrového řízení. Využijte postup popsaný ZDE.

V levém postranním menu Karty zaměstnance jsou následně červenými vykřičníky označeny ty oblasti, ve kterých aplikace vyžaduje doplnit povinné a nezbytné údaje pro dokončení nástupu. Mimo jiné je každému novému zaměstnanci nutné naplánovat vstupní prohlídku.

Stanovení poskytovatele lékařských prohlídek

Pokud zaměstnanec nemá stanoveného poskytovatele lékařských prohlídek, nezobrazuje se na záložce Lékařské prohlídky sekce s prohlídkami a prohlídku ani nelze neplánovat. Teprve po doplnění lékaře se sekce Prohlídky v kartě zobrazí.

Jak nastavit výchozího poskytovatele lékařských prohlídek pro zaměstnavatele / pobočku, tak aby se automaticky doplnil při nástupu, najdete v článku ZDE.

Kategorie zdravotních rizik

Dalším z údajů, bez kterých není možné vstupní lékařskou prohlídku naplánovat, je stanovení rizikovosti pracoviště, na které daného zaměstnance přijímáme. Přímo z karty zaměstnance je možné přes volbu tří teček vstoupit do výběru kategorií, které již jsou v systému evidovány.

Postup jak rizikovost nastavit a její přiřazení pozicím, najdete popsané v tomto článku.

Naplánování vstupní prohlídky

  1. K naplánování vstupní prohlídky stiskněte tlačítko Naplánovat vstupní prohlídku.

Vstupní prohlídka bude automaticky naplánovaná ke dni nástupu.

  1. Vytiskněte zaměstnanci stisknutím tlačítka Vytisknout žádost dokument pro lékaře Lékařský posudek o pracovnělékařské prohlídce a odešlete zaměstnance na lékařskou prohlídku k dohodnutému lékaři.
Nástup není možné bez potvrzení provedení vstupní prohlídky dokončit.

Záznam výsledku lékařské prohlídky

  1. Potvrďte prohlídku stisknutím tlačítka potvrdit provedení.
  2. Zvolte datum provedení lékařské prohlídky.
  3. Vyberte jednu z možností způsobilosti stanovenou lékařem.
Pokud je vybrána možnost „je zdravotně způsobilá s podmínkou“, zobrazí se k vyplnění další pole Podmínka a program bude vyžadovat jeho vyplnění. Může zde být uveden jakýkoliv text (např. „nesmí zvedat těžká břemena nad 15 kg“) v max. délce 250 znaků.

Předpokládá se, že po absolvování prohlídky zaměstnance si personalisté protokol v tištěné podobě oskenují a připojí k prohlídce. Připojení dokumentu je umožněno až po potvrzení, že byla prohlídka provedena volbou tlačítka Připojit posudek.

Současně s potvrzením vstupní prohlídky dojde k automatickému naplánování další periodické prohlídky.

Historie lékařských prohlídek

V případě, že potřebujete pracovat, nebo nahlížet do seznamu všech prohlídek, které zaměstnanec doposud absolvoval, přepněte si výchozí režim prohlížení lékařských prohlídek volbou tří teček (...). Zobrazí se seznam všech prohlídek daného zaměstnance. U každého záznamu jsou obvyklá tlačítka pro manipulaci se záznamy.

Ve výchozím režimu prohlížení je zobrazena pouze aktuálně naplánovaná prohlídka, tedy ta která je buď ve stavu Plánovaná, nebo Zaměstnanec byl odeslán na prohlídku. Volbou tří teček dojde k zobrazení historie všech v minulosti provedených prohlídek a uživateli je umožněno se záznamy dále pracovat/upravovat je. Změna termínů, lékaře, druhu prohlídky apod. Tyto změny provedete v detailu prohlídky volbou Upravit.


Jak hodnotíte článek?