Výkazy daní

Změníl(a) - Martina Dufková

Prostřednictvím programu lze sestavit a podat vyúčtování zálohové a srážkové daně za zaměstnavatele. Vyúčtování je dostupné v Menu / Mzdy / Roční zpracování / Výkazy daní.

V záhlaví stránky je možné vybrat zdaňovací období, které se automaticky vyplní v samotném formuláři. V případě holdingu je možné zvolit společnost, za kterou se vyúčtování podává. Dále je umožněno výkazy sestavovat pro zvolenou mzdovou účetní nebo vybrané oddělení. V pravé části je umístěna ikona pro přepnutí do číselníků mezd.

V samotném formuláři je potřeba vybrat pro jakou daň se vyúčtování sestavuje (daň z příjmů ze závislé činnosti nebo daň vybíraná srážkou podle zvláštní sazby daně). Dále zvolte druh hlášení. Kromě řádného vyúčtování umožňuje program podat řádné opravné, dodatečné nebo dodatečné opravné hlášení.

Podle přihlášené osoby do plusPortalu se automaticky vyplní údaje o osobě, která vyúčtování sestavila.

Soubor vytvoříte pomocí tlačítka Vytvořit xml. Soubor se vytvoří a stáhne přímo do vašeho počítače. Vytvořený soubor je možné nahrát, zkontrolovat a přímo zaslat na místně příslušný FÚ pomocí tlačítka Otevřít web MF.


Jak hodnotíte článek?