Verze 4.02.16 (vystavená 23.5.2023)

Změníl(a) - Martina Dufková

Online nápověda pro plusPortal

Připravili jsme online nápovědu pro uživatele, kterou od aktualizace č. 4.02.16 můžete využívat jako podpůrný prostředek v případě, že si nevíte rady s nastavením modulů, postupy v různých procesech nebo se chcete ujistit, že v dané situaci postupujete správně. Online nápověda obsahuje v současné době množství článků, návodů a videí. Není však kompletní a další články budeme průběžně doplňovat (např. pro Mzdy, Docházku, …).

Přistup na stránku

Online nápověda je webová stránka, na kterou se dostanete:

 • zadáním URL adresy do internetového vyhledávače, případně přes odkaz (https://napoveda.plusportal.cz/)
 • přes tlačítko „Nápověda“ v uživatelském menu aplikace plusPortal

Videonávod na práci s online nápovědou je k dispozici zde: https://www.youtube.com/watch?v=2LFN8OPo79Q.

Zobrazení tlačítka „Nápověda“ v aplikaci plusPortal

Pokud jste dosud v plusPortalu nevyužívali tlačítko „Nápověda“, zobrazí se Vám automaticky po aktualizaci s již nastaveným odkazem na naši online nápovědu.

Uživatelé, kteří využívají tlačítko pro nápovědu s vlastním odkazem, si v případě zájmu změní odkaz na URL adresu sami (Menu / Nastavení / Správa konfigurace / Umístění). Jestliže si přejete zachovat obě nápovědy, můžete si jeden z odkazů nastavit na aktivní dlaždici. Jak si aktivní dlaždice nastavit najdete zde: https://napoveda.plusportal.cz/article/b2b351lxgc-nastaven-aktivnich-dlazdic.

Základní modul

Upozornění při překročení časového limitu

Pokud provádění nějaké uživatelem spuštěné akce, která souvisí se zápisem nebo čtením z/do databáze, překročí nastavený časový limit, zobrazí se chybové hlášení:

Časový limit je obvykle nastaven na 30 s a je uložen v souboru web.config.

Oprava ukládání barvy směny

U volby Nastavení / Číselníky a nastavení / Volno / Typy směn (ikona Nový záznam) se při ukládání nové směny (po zapsání zkratky, výběru „Části dne“ a volbě „Barvy“, ...) již barva uloží a zobrazí se v seznamu Nastavení / Číselníky a nastavení / Volno / Typy směn.

Úprava třídění v seznamech

Bylo upraveno třídění v seznamech podle položek typu datum, pokud bylo třídění nastaveno uživatelem v nastavení zobrazení na záložce třídění.

Personalistika

Úpravy na stránce Hlášení cizinců

Na stránce Zaměstnanci / Hlášení cizinců:

 • byl opraven překlep v hlášení: „Hlášení nelze evidovat, doplňte údaje na záložce Cizinec v osobní kartě zaměstnance“;
 • se v seznamu nezobrazují smlouvy pro typy pracovního poměrů, u kterých je vypnuta evidence cizinců (viz číselník Typy pracovních poměrů);
 • v seznamu Nenahlášení bylo doplněno uložení chybějícího záznamu o přihlášení, pokud je již smlouva ukončena a provádí se odhlášení kliknutím na tlačítko „Označit jako nahlášené“ (pro datum přihlášení se použije datum nástupu):

Úprava kontroly konce zkušební doby

U pracovního poměru na kartě zaměstnance (Personální evidence / Karta zaměstnance, sekce Pracovní poměr):

 • byla upravena kontrola data konce zkušební doby v případě pracovního poměru na dobu určitou. Kontrola, zda je zkušební doba delší než polovina doby sjednané pro pracovní poměr, byla ponechána pouze při tvorbě nové smlouvy nebo pokud je upravován první záznam zkušební doby, např. po potvrzení nástupu.
 • bylo opraveno ukládání položky „Původní datum konce“, která se zobrazuje, pokud bylo zaměstnanci započteno prodloužení zkušební doby např. z důvodu nemoci (viz odkaz „Prodl. zkušební doby v HR panelu“).

Doplnění kontrol při rušení zdravotní pojišťovny

Při rušení zdravotní pojišťovny z číselníku zdravotních pojišťoven (dostupném pomocí volby Nastavení / Číselníky a nastavení / Mzdy / Instituce / Zdravotní pojišťovny) byly doplněny kontroly:

 • Pojišťovnu nelze smazat, je použita u zdravotní pojišťovny osoby.
 • Pojišťovnu nelze smazat, je použita u hlášení zdravotní pojišťovně.
 • Pojišťovnu nelze smazat, je použita u registrace mzdové účtárny zaměstnavatele u zdravotní pojišťovny.
 • Pojišťovnu nelze smazat, je použita u mzdy zaměstnance.
 • Pojišťovnu nelze smazat, je použita u položky hlášení na ZP.

Informace o typu storna do předchozího stavu

Bylo upraveno chování při akci „vrátit“ do předchozího stavu v osobní kartě (Zaměstnanci / Personální evidence / Osobní karta) u již provedené změny, která se týká pracovní pozice, pracovní doby, trvání poměru nebo odměňování. Po kliknutí na tlačítko

se zobrazí panel Storno s informací o typu změny, která má být vrácena do předchozího stavu.

Volno

Obsah údaje „v žádostech“ u schvalovaných druhů

Na stránce pro plánování volna (Volno / Plánování volna) údaj „v žádostech“ zobrazuje všechny druhy volna, které jsou ve stavu: „odesláno ke schválení“ a „požádáno o zrušení po schválení“. Zároveň jsou v tomto údaji zahrnuty i hodiny budoucích schválených žádostí (těch, které jsou ve stavu „schváleno“).

Docházka

Oprava hromadného výběru přesčasů

Hromadné označení přesčasových hodin k proplacení ve vyhodnocení docházky (Docházka / Vyhodnocení docházky) bylo opraveno. V horním check-boxu lze vybrat hromadně všechny položky přesčasů a napsat do závorky součet hodin k proplacení:

Oprava započítávání přesčasových hodin k noční směně na přelomu měsíce

Přesčasové hodiny k noční směně na přelomu měsíce (v případě, že se nejedná o směnu, která se dělí na přelomu měsíce) se ve vyhodnocení docházky (Docházka / Vyhodnocení docházky) započítávají korektně.

Mzdy

Zrušení označení při filtraci v seznamu

Při kliknutí na jakýkoliv filtr (období, zaměstnavatel, účetní, oddělení, ...) či „filtrační tlačítko“ (např. Celkem zpracovat, Vypočtené, Nahlášení, ...) v záhlaví zvolených seznamů dojde k automatickému zrušení označení všech řádků seznamu.

Úprava vychází z podnětu od zákazníků, kdy např. v seznamu Hlášení změn SSZ označí některé řádky, následně změní přes filtr společnost, vyberou další záznamy z dané společnosti a pak při provádění operace nad označenými záznamy mají ve výběru i záznamy z původně vybrané společnosti.

Úprava byla provedena v následujících stránkách:

Mzdy / Měsíční zpracování / Kontrola zaměstnanců

Mzdy / Měsíční zpracování / Kontrola insolvence

Mzdy / Měsíční zpracování / Zpracování podkladů / odkaz Přejít na položky (Seznam externích položek)

Mzdy / Měsíční zpracování / Zpracování mezd

Mzdy / Měsíční zpracování / Výplatní lístky (zde se ruší označení i při kliknutí na záložky Tisk, Na mail, Online)

Mzdy / Měsíční zpracování / Platby / odkaz Položky a úhrady

Mzdy / Měsíční zpracování / Platby / odkaz Deponované platby

Mzdy / Roční zpracování / Prohlášení k dani

Mzdy / Roční zpracování / Roční zúčtování daně

Mzdy / Roční zpracování / Mzdové listy

Mzdy / Roční zpracování / ELDP

Mzdy / Hlášení změn ZP / záložka Změny

Mzdy / Hlášení změn SSZ

Mzdy / Oznámení slevy na pojistném

Mzdy / Nemocenské dávky / záložky Případy a Avízo

Mzdy / Úhrady plateb

Mzdy / Výplatní lístky zaměstnanců k distribuci (všechny záložky)

Zaměstnanci / Pracovní smlouvy

Zaměstnanci / Hlášení cizinců

Zaměstnanci / Požadavky na změny

Zaměstnanci / Lékařské prohlídky

Zaměstnanci / Prodloužení zkušební lhůty

Zaměstnanci / Souhlasy

Nábor / Kandidáti

Pracovní cesty / Vyúčtování cest (Při kliknutí na tlačítko "Do konce minulého ...")

Pracovní cesty / Platby na účet

Pracovní cesty / Platby hotově

Drobné výdaje / Vyúčtování výdajů

Vzdělávání / Školení a požadavky (zde při klikání v levé části na Kategorie)

Vzdělávání / Záznamy o vzdělání

Vzdělávání / Sestavení rozpočtu (zde při klikání v levé části na Sezónu a kategorie)

Vzdělávání / Požadavky z hodnocení zaměstnanců

Vzdělávání / Doklady o nákladech

Externí mzdy / Personální změny pro mzdy

Stravování / Dotace na stravování

Úprava dotazu ke stažení

Byl upraven dotaz ke stažení (Mzdy / Ke stažení): Zaměstnanci, kteří nepodepsali prohlášení.

Upravena byla podmínka pro vyhodnocení stavu prohlášení u zaměstnanců s ukončenými pracovními poměry. Před úpravou se ve výpisu chybně zobrazili ti zaměstnanci, kteří mají ukončený poměr a v poslední mzdě prohlášení uplatnili.

Stravování

Rozšíření údajů do seznamu dotací

Do zobrazení na stránce Stravování / Dotace na stravování (do položek seznamu) lze doplnit údaje z tabulek Oddělení a Kategorie zaměstnanců:


Jak hodnotíte článek?