Nastavení přenosu docházky do mzdového systému

Změníl(a) - Martina Dufková

Aby bylo možné přenášet informace z aplikace plusPortal do samostatných mzdových programů, je potřeba mít k základnímu modulu také licenci na modul Externí mzdy.

Složky externích mezd

Chcete-li evidovanou docházku přenášet elektronicky do svého mzdového programu, naplňte nejprve číselník mzdových složek složkami, které používá váš mzdový systém pro časové položky mzdy.

  1. Z menu vyberte Nastavení / Číselníky a nastavení / Základní nastavení / oddíl Odměňování / číselník Složky mezd - externí.
  2. Číselník je naplněný několika základními složkami z instalace systému. Tyto složky nejsou napojené na žádný systém. Některé složky jsou systémové a nelze je smazat (nemají ale na nic vliv). Přenosovým "můstkem" do externích mezd systému je číslo mzdové složky. Pokud to externí mzdový systém vyžaduje, nastavte u položky zápis od-do. Potřebujete-li přidat další mzdové složky, využijte tlačítko Přidat umístěné nad seznamem.
  3. U vytvořené složky externích mezd určete, které položky docházky z plusPortalu se mají přenášet do mzdové složky. K tomu využijte tlačítko Vstupující složky. Tlačítko je dostupné v seznamu u každé mzdové složky.

Sestavení mzdových položek a přenos

Samotné sestavení mzdových položek za dané období a jejich přenos do mzdového systému provedete volbami dostupnými z menu Externí mzdy / Položky pro měsíční mzdy.

Po nadefinování období pomocí tlačítka Sestavit položky za období program vygeneruje jednotlivé mzdové položky, které lze následně předat do mzdové účtárny. Na stránce se zobrazuje celkový souhrn položek, popř. můžete zobrazit jejich detail.

Při sestavování mzdových složek program kontroluje související procesy. Dokud nebudou všechny vyřešeny, sestavení mzdových složek neproběhne a uloží se jako řádek s nulovými hodnotami za jednotlivé moduly. Následně je potřeba provést dokončení akcí v modulech a znovu položky za období sestavit. Před novým sestavením položek je nutné vymazat nulový řádek.

Sestavený soubor je možné přes tlačítko Odeslat stáhnout jako TXT nebo stáhnout do Excelu, případně odeslat přímo do mezd. Přenosový soubor má pevně danou strukturu (osobní číslo; číslo mzdové složky; kalendářní dny; pracovní dny; hodiny; datum od; datum do; měsíc; rok; částka; středisko). Pokud by vám standardní struktura nevyhovovala, je možné využít zakázkové řešení, nastavení datové pumpy pro přenos nebo spojení s externím mzdovým systémem pomocí API.


Jak hodnotíte článek?