Pravidelné platby či srážky ve mzdě zaměstnance

Změníl(a) - Martina Dufková

Zaměstnanci může každý měsíc vstupovat do mzdy složka, která se nepořizuje z žádné další evidence plusPortalu (např. příspěvek na dopravu nebo 1% z ceny auta). Aby se tato složka nemusela dávat každý měsíc do mzdy ručně nebo nahrávat souborem, je možné evidovat ji jako tzv. další položku odměňování v kartě zaměstnance.

Nejprve je potřeba mít v číselníku mzdových složek připravenou potřebnou složku, u které je nezbytné v sekci Zadávání vybrat vzorec: Hodnota = K1 * K2 * K3 a dále nastavit potřebné konstanty (viz níže).
Nepočitatelná složka mzdy

Nepočitatelná složka mzdy je ta, která má každý měsíc stejnou hodnotu (např. 1% z ceny auta nebo příspěvek na dopravu). Pro nepočitatelnou složku se jako K1 vybere volba „Údaj z osobní karty“. Dále se pojmenuje koeficient – zadaný název se bude zobrazovat při evidenci této složky v kartě zaměstnance.

Na kartě zaměstnance se pak v záložce Odměňování v sekci Další položky odměňování zadá tato složka a její hodnota. Zadávat časový rozsah od/do kdy složku do mzdy zahrnovat není nutné – pokud se nenastaví, bude složka automaticky vstupovat do každé mzdy. Pokud se rozsah od/do zadá, dostane se složka do mzdy pouze ve stanovených obdobích.

Při zpracování mzdy pak do mzdy tato složka vstoupí automaticky:

Počitatelná složka mzdy

Počitatelná složka mzdy je ta, jejíž hodnota se mění v závislosti na stanovených vstupních hodnotách. Pro tuto složku je potřeba rozšířit vzorec o další konstanty/proměnné.

Nastavení výpočtu si ukážeme na následujícím příkladu - zaměstnanci náleží každý měsíc bonus ve výši 15% z aktuální základní mzdy.

Nejprve se založí nová mzdová složka, kde je potřeba vybrat vzorec Hodnota = K1 * K2 * K3. Jako K1 se nastaví „Údaj z osobní karty" a pojmenujete koeficient.

Dále se nastaví zbytek vzorce, aby vyhovoval uvedenému příkladu: Hodnota = Procenta bonusu * Základ odměn 2 * 0,0100.

Jakým způsobem se pracuje s nastavením základních odměn je uvedeno v článku o mzdových složkách.

Po správném nastavení je potřeba složku zadat na kartě zaměstnance v záložce Odměňování v sekci Další položky odměňování. Zadávat časový rozsah od/do kdy složku do mzdy zahrnovat není nutné – pokud se nenastaví, bude složka automaticky vstupovat do každé mzdy. Pokud se rozsah od/do zadá, dostane se složka do mzdy pouze ve stanovených obdobích.

Ve mzdě zaměstnance se pak vypočítá hodnota složky podle zadaných kritérií:

Nezapomeňte, že je vždy potřeba nastavit u nové mzdové složky správně započitatelnost.


Jak hodnotíte článek?