Nastavení pozadí hlavní stránky

Změníl(a) 7 months ago - Vladimír Koutný

Plocha hlavní stránky slouží k rozmístění dlaždic, které umožní rychlé spouštění často používaných funkcí. Pro lepší zvýraznění dlaždic si můžete přizpůsobit pozadí hlavní stránky volbou vhodné barvy nebo umístěním obrázku na pozadí.

Nastavení pozadí hlavní stránky lze provádět buď centrálně pro všechny zaměstnance jednotně nebo individuálně, kdy si každý zaměstnanec může zvolit své uspořádání. Tento článek popisuje postup pro individuální nastavení. Centrální nastavení je popsáno zde.

Potřebná oprávnění
Individuální nastavení hlavní stránky je zaměstnancům dostupné pouze tehdy, pokud k tomu mají přiděleno příslušné oprávnění, které je ve stromu struktury práv zde: Osobní možnosti / Privátní nastavení pozadí hlavní stránky

Nastavení pozadí hlavní stránky

  1. Otevřete hlavní stránku (např. kliknutím na logo v levém horním rohu) . V případě, že máte oprávnění si nastavovat svůj vzhled hlavní stránky, naleznete v jejím pravém dolním rohu ikonku se symbolem pro nastavení.
  1. Kliknutím na ikonku se zobrazí panel pro nastavení pozadí hlavní stránky. Můžete si zvolit jeden ze čtyř způsobů jak nastavit pozadí hlavní stránky. Podle zvoleného způsobu se pak na panelu zobrazují potřebné údaje k vyplnění.

  1. Uložte nastavení tlačítkem Nastavit a pak se změny projeví na hlavní stránce.

Možnosti nastavení pozadí hlavní stránky:

Obrázek

Výchozí volba, pokud ji zvolíte, zobrazí tlačítko pro nahrání (upload) obrázku do plusPortalu. Obrázek, který chcete mít na ploše, musíte mít dopředu připraven a uložen na disku. Jeho velikost by měla odpovídat velikosti používané obrazovky - obrázek se rozprostře po celé šíři. Nahrajete-li příliš malý obrázek, může být po rozprostření rozmazán. Podporovány jsou tyto formáty obrázků: PNG, IMG, JPG, JPEG, GIF.

Plná barva

Nejjednodušší varianta pozadí - celá plocha se jednolitě podbarví zvolenou barvou. Zvolíte-li tuto variantu, zobrazí se políčko pro zadání Barvy pozadí. Klikněte myší dovnitř políčka a rozbalí se panel pro výběr/namíchání požadované barvy. Po nastavení barvy nezapomeňte nejdříve barvu potvrdit tlačítkem Ok uvnitř panelu pro výběr barvy. Tím se vybraná barva přenese do panelu pro nastavení pozadí a teprve nyní potvrďte celé nastavení.

Gradient

Toto nastavení představuje rozšíření předchozího: pro podbarvení pozadí můžete zvolit dvě barvy, kdy jedna postupně přechází v druhou. Výběr jednotlivých barev se provádí stejně jako v předchozím případě plné barvy.

Použít centrální nastavení

Výběrem této varianty upřednostníte centrální nastavení pozadí, používané pro celou firmu před svým vlastním. Centrální nastavení pozadí hlavní stránky obvykle udržuje správce aplikace. Pokud nemáte oprávnění pro individuální nastavování hlavní stránky, použije se pro Vaši hlavní stránku právě toto nastavení.


Jak hodnotíte článek?