Hlášení cizinců (platné do 30. 6. 2024)

Od 1. 7. 2024 došlo k přímé integraci plusPortalu s rozhraním MPSV a do modulu Personalistika byl přidán submodul Hlášení cizinců přes API, který umožňuje posílat hlášení cizinců přes API poskytované MPSV.

Do 30. 6. 2024 bylo možné příslušné online formuláře pro hlášení cizince v aplikaci vyplnit na dvou místech:

 • Zaměstnanci / Hlášení cizinců.
 • Zaměstnanci / HR panel / Osobní karta / záložka Cizinec / sekce Hlášení úřadu práce.
Potřebná oprávnění
Pokud položku v hlavním menu uživatel nevidí, je třeba zkontrolovat, zda má přiděleno právo Zaměstnanci / Cizinci. Popis jak zkontrolovat a nastavit zda je oprávnění danému uživateli povoleno najdete v článku zde.

Hlášení na stránce Zaměstnanci / Hlášení cizinců

 1. Pro každou pobočku Úřadu práce je třeba zkontrolovat a opravit údaje o cizincích. To lze provést na záložce Nevyřízeno pomocí tlačítka Zkontrolovat, nebo jednotlivě na řádcích prostřednictvím tlačítka Možnosti, kde zvolíte Zkontrolovat údaje.
Opravu údajů lze realizovat na osobní kartě, na kterou se lze přesunout s využitím tlačítka Možnosti a volby Osobní karta.
 1. Seznam nenahlášených cizinců zobrazíte přes filtrační dlaždici Nevyřízeno. Na řádku konkrétního zaměstnance pomocí tlačítka Možnosti, a volby Hlášení nástupu, resp. Hlášení ukončení dojde k:
 • otevření potvrzujícího panelu, kde lze upravit datum podpisu;
 • po odsouhlasení akce dojde ke stažení souboru XML s daty cizince a otevření stránky MPSV;
 • po kliknutí na tlačítko Načíst údaje a výběru staženého souboru s daty cizince dojde k načtení údajů cizince do online formuláře MPSV;
 • vyplněný online formulář MPSV zkontrolujte, případně doplňte a vytiskněte nebo odešlete pomocí tlačítek v dolní části formuláře.
 1. Po úspěšně provedeném hlášení cizince se automaticky změní stav cizince na vyřízeno.
Hlášení nástupu nebo ukončení cizince lze označit jako vyřízené bez provedení hlášení na MPSV z aplikace plusPortal a to jednotlivě (tlačítko Možnosti, kde dále zvolíte Označit jako vyřízeno) nebo hromadně ze záložky Nevyřízeno pomocí tlačítka Označit vše jako vyřízené.

Hlášení cizinců z osobní karty

 1. Z menu zvolte Zaměstnanci / HR panel / osobní karta / záložka Cizinec / sekce Hlášení úřadu práce. Pomocí ikony tužky nebo tlačítka Upravit nebo kliknutím kdekoliv v dané sekci vstoupíte do editace hlášení.
 2. Zadejte datum přihlášení nebo ukončení a klikněte na tlačítko Hlášení nástupu, respektive Hlášení ukončení.
 3. Dojde ke stažení souboru XML s daty cizince a otevření stránky MPSV:
 • po kliknutí na tlačítko Načíst údaje a výběrem staženého souboru s daty cizince dojde k načtení údajů cizince do online formuláře MPSV;
 • vyplněný online formulář MPSV zkontrolujte, případně doplňte a vytiskněte nebo odešlete pomocí tlačítek v dolní části formuláře.
 1. Po úspěšně provedeném hlášení cizince pak uživatel v sekci Hlášení úřadu práce zkontroluje vyplněnou pobočku Úřadu práce a Datum přihlášení, resp. Datum odhlášení a klikne na tlačítko OK.
Datum přihlášení a Hlášení nástupu jsou přístupné při nástupu a Datum odhlášení a Hlášení ukončení jsou dostupné při ukončení pracovního poměru.


Jak hodnotíte článek?